Ga verder naar de inhoud

Wat is pleegzorg?

Meer dan 10.000 kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek wonen in een pleeggezin in Vlaanderen. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Meer dan 7.000 pleeggezinnen geven hen een warme thuis.

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen of-gasten. Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of de pleeggast weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.

Jonge vrouw met peuter

Verschillende vormen

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen. Sommige kinderen of volwassenen worden opgevangen door iemand die ze op voorhand al kenden: een broer, zus, tante of juf op school. Dat noemen we netwerkpleegzorg. Anderen kenden hun pleegzorgers op voorhand nog niet. Dat noemen we bestandspleegzorg.

Sommige pleegkinderen of pleeggasten wonen heel kort bij hun pleegouders. Anderen blijven dan weer voor lange tijd.

Als de opvoeding even te moeilijk is

We gaan altijd op zoek naar de beste oplossing voor je kind. Als ouder sta je niet alleen als je kind opgroeit in een pleeggezin. Je pleeggezin en pleegzorgbegeleider helpen je tijdens deze moeilijke periode.

Pleegzorg is anders dan adoptie

Zowel bij pleegzorg als bij adoptie groeit een kind op in een ander gezin. Toch zijn er veel verschillen.

Wat doen pleegzorgers?

Pleegouders vangen een pleegkind of pleeggast op zo lang als dat nodig is. Ze werken tijdens die periode nauw samen met de ouders en de pleegzorgdienst.

Wie heeft pleegzorg nodig?

Pleegzorg bestaat niet alleen voor kinderen of jongeren. Je kan ook een volwassene met een handicap en/of psychiatrische problematiek opvangen of een minderjarige vluchteling. Of misschien zorg je al voor iemand die je kent en wil je die situatie laten erkennen als pleegzorg?

Voor al die verschillende kinderen, jongeren en volwassenen zoeken we allemaal verschillende pleeggezinnen met wie we een goede match kunnen maken.

Pleegkind

Pleegkinderen & -jongeren

In Vlaanderen wonen meer dan 10.000 kinderen in een pleeggezin.

Vader en zoon met syndroom van Down

Pleeggasten

Pleeggasten zijn volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek die opgevangen worden via pleegzorg.

Twee jongens met gekke bek-buitenlandse roots

Pleegzorg voor jonge vluchtelingen

Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) zijn kinderen of jongeren die in ons land aankomen zonder begeleiding van een ouder of een andere volwassene zoals een oom of tante. Ook voor hen gaan we op zoek naar geschikte pleeggezinnen.

Opa met kind

Pleegzorg voor iemand die je kent

Sommige kinderen of volwassenen worden opgevangen door mensen die ze op voorhand al kennen, iemand uit hun netwerk. Dat noemen we ‘netwerkpleegzorg’.

Vragen die je altijd al wilde stellen

Pleegzorgers, pleegkinderen en pleeggasten nemen plaats in de studio van Durf te vragen en geven eerlijke, openhartige en confronterende antwoorden op heel wat vragen: ‘Heb je als pleegkind wel een echt gezin?', 'Wat als de pleegkinderen terug weg moeten?', 'Is het niet altijd ambras tussen de ouders en de pleegouders?' en 'Ben je soms beschaamd dat je in pleegzorg zit?’

Participatie in pleegzorg

Participatie betekent letterlijk ‘deelname’. Wij vinden het belangrijk om de mening te kennen van iedereen die betrokken is bij pleegzorg.

Kind maakt gekke bek-Afrikaanse roots

Pleegzorg in cijfers

76% van de pleeggezinnen zijn ‘netwerkpleegzorgers.’ Dat zijn familieleden of mensen uit het bredere netwerk zoals buren, vrienden, leerkrachten ... die de zorg op zich nemen. Bij 24% van de pleeggezinnen was er op voorhand nog geen band met het pleegkind of de pleeggast. Dan spreken we over bestandspleegzorg.

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over pleegzorg? Vraag dan een gratis infopakket aan of schrijf je in voor een infosessie in jouw buurt.