Ga verder naar de inhoud

Het Kenniscentrum wil kennis over pleegzorg toegankelijk maken voor het ruimere publiek. Dat wordt gedaan door onder andere wetenschappelijk onderzoek begrijpelijk te maken en te verspreiden, maar ook door het bundelen en verspreiden van praktijk- en ervaringskennis.

Het Kenniscentrum Pleegzorg wil helpen om pleegzorg te optimaliseren, door bijvoorbeeld de kwaliteit en effectiviteit van pleegzorg te bevorderen en te ondersteunen.

We verzamelen en delen kennis over pleegzorg, en we maken die toegankelijk voor alle betrokkenen, professionals en cliënten. Diekennis kan wetenschappelijk zijn, maar kan ook praktijk- en ervaringskennis zijn die mensen ontwikkelen door hun ervaringen als pleegzorgers, pleegkind-en/of gast, ouder te delen.

We ondersteunen in het uitwerken en in de praktijk omzetten van methodieken. Dat doen we samen met pleegzorgers, ouders, pleegkinderen, pleeggasten en professionals in het werkveld. De samenwerking en uitwisseling van kennis binnen de vijf provinciale diensten voor pleegzorg staat centraal, net als uitwisseling met externe diensten.

De vijf provinciale diensten voor pleegzorg sturen het Kenniscentrum aan.

Thema's

Wij werken regelmatig nieuwe pleegzorgrelevante thema’s uit. De uitgebreide informatie vind je terug in dossiers, meer bondige versies worden in de nieuwsbrieven opgenomen.

Geef ons een seintje op info@kenniscentrumpleegzorg.be en wij zorgen dat je de publicaties rechtstreeks in jouw mailbox krijgt.

Pleegzorgkompas

Het Pleegzorgkompas is momenteel nog in ontwikkeling. Het Pleegzorgkompas zal een overzicht van beschikbare actuele kennis en handvatten voor de praktijk bieden, raadpleegbaar voor alle geïnteresseerden.

Vrouw met kind en landkaart

Gehechtheid in pleeggezinnen

Opvoeden

Gehechtheid of hechting is bij pleegkinderen dikwijls heel complex.

Benen van jongere met skateboard

Gedragsproblemen bij pleegkinderen

Opvoeden

Pleegkinderen dragen dikwijls een rugzakje mee, wat invloed kan hebben op hun gedrag.

Grootouders met kleuter en baby

Invloed van netwerk- en bestandspleegzorg

Opvoeden

Sommige pleegkinderen worden opgevangen in hun eigen netwerk, anderen komen terecht bij pleegouders die ze nog niet kenden. Welke impact hebben die verschillende soorten plaatsingen?

Activiteiten in de regio

We organiseren regelmatig infosessies, ontmoetingsmomenten en andere activiteiten in jouw buurt. We kijken ernaar uit om jou daar te ontmoeten!

Nieuws uit de provincie

Dé plek met nieuwtjes en getuigenissen over pleegzorg in Vlaanderen.

Vacatures

Een job bij Pleegzorg, zie jij dat wel zitten? Bekijk alle beschikbare vacatures.