Ga verder naar de inhoud

Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Pleegzorg Vlaanderen kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Pleegzorg Vlaanderen vzw. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pleegzorg Vlaanderen verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Hyperlinks naar de website Pleegzorg Vlaanderen

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van Pleegzorg Vlaanderen. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Pleegzorg Vlaanderen-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar websites beheerd door derden

De website Pleegzorg Vlaanderen bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Pleegzorg Vlaanderen controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Pleegzorg Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Aansprakelijkheid van Pleegzorg Vlaanderen

De informatie op de Pleegzorg Vlaanderen-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Pleegzorg Vlaanderen streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Pleegzorg Vlaanderen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.