Ga verder naar de inhoud

Als de opvoeding even moeilijk gaat

Het is niet gemakkelijk om ouder te zijn. Soms lopen de problemen zo hoog op dat het even niet lukt om voor je kind te zorgen.

Droevig depressief vrouw

Als het te moeilijk is om voor je kind te zorgen, zijn er verschillende mogelijkheden. Op de website van het Agentschap Opgroeien staan verschillende hulplijnen die je kan inschakelen.

Ook pleegzorg kan dan hulp en ondersteuning bieden.

Mijn kind in een pleeggezin

Vrijwillige of gedwongen pleegzorg?

Als je zelf hulp zoekt wanneer het even te moeilijk is, noemen we dat vrijwillige pleegzorg.

Als een jeugdrechter moet tussenkomen en je kind toewijst aan een pleeggezin, spreken we over gedwongen hulp. De jeugdrechter beslist dan ook wanneer en waar je je kind mag bezoeken.

Waar komt mijn kind terecht?

Dat hangt af van wat het beste is voor je kind. Soms wordt er gezocht naar een gezin dat je kind al kent. Dat kan familie zijn, maar ook vrienden of kennissen. Dat noemen we netwerkpleegzorg. Als er geen geschikt pleeggezin gevonden wordt in je buurt, zoeken we een pleeggezin dat zich heeft opgegeven bij de pleegzorgdienst. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en voorbereid. Bovendien krijgen ze ook deskundig advies van een pleegzorgbegeleider.

Wanneer we een geschikt pleeggezin vinden, wordt alles goed voorbereid. Iedereen leert elkaar al een beetje kennen en we proberen goede afspraken te maken. Toch is er in sommige gevallen heel weinig tijd om alles voor te bereiden. Wanneer er een plotse crisis is die je gezinsleven helemaal door elkaar gooit bijvoorbeeld.

Ik zoek hulp

Ouder zijn is niet gemakkelijk. Wil je samen kijken hoe pleegzorg jou kan helpen? Laat het ons weten!

“Het neemt niet weg dat het moeilijk is, maar bij elke beslissing kijken we naar wat het beste is voor onze zoon. Het doet pijn, maar hij is zo blij en gelukkig dus waarom zouden wij hem dat dan afnemen?”
Elly, mama van een kind in pleegzorg

Wat verandert er allemaal?

Wanneer je kind in een pleeggezin gaat wonen, veranderen er een aantal praktische zaken. Veel hangt af van hoe lang je pleegkind in het pleeggezin gaat wonen. De grootste veranderingen zijn er wanneer je kind voor lange tijd in een pleeggezin gaat wonen. Als je kind enkel tijdens weekends of vakanties of voor een heel korte periode bij een pleeggezin gaat logeren, verandert er weinig.

Als je kind voor langere tijd bij een pleeggezin gaat wonen, zijn dit enkele veranderingen die je zal merken:

  • Je kind zal officieel ingeschreven worden op het adres van de pleegouders.
  • Je kind wordt ingeschreven op het ziekenfonds van de pleegouders. Dat betekent ook dat de pleegouders instaan voor mogelijke medische kosten.
  • Het bedrag van het Groeipakket (gezinsbijslag, schooltoeslag enz.) wordt overgezet naar de pleegouders.
  • Als je kind langer dan een jaar in een pleeggezin woont, wordt het kind ten laste van de pleegouders. Dat betekent dat je je kind niet meer ten laste moet opgeven op jouw belastingsaangifte.

Je behoudt wel het ouderlijk gezag over je kind. Daardoor zal je samen met het pleeggezin betrokken worden om belangrijke beslissingen te nemen. Voor een kind is het heel belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen jou en de pleegouders.

Van zodra het gerecht meekijkt, wordt er van een moeder extreem veel verwacht. Ik heb mijn kinderen echter gezworen dat ik voor hen zou vechten en dat doe ik dan ook.
Hilde, mama van twee kinderen getuigt op sociaal.net:

Als ouder sta je niet alleen

Je pleeggezin en je pleegzorgbegeleider helpen je tijdens deze moeilijke periode. Ook andere ouders weten hoe het voelt als een kind opgroeit in een pleeggezin. Zij kunnen elkaar ontmoeten in oudergroepen van pleegzorg.

Wil je graag andere ouders ontmoeten? Laat het weten aan je begeleider.

OP ouder Nancy-Kleurrijk
“Het was zeker geen gemakkelijke stap, maar als je hulp krijgt, waarom zou je die niet aanvaarden?"
Nancy, mama die rekent op hulp van een ondersteunend pleeggezin