Ga verder naar de inhoud

Participatie in pleegzorg

Participatie betekent letterlijk ‘deelname’. Wij vinden het belangrijk om de mening te kennen van iedereen die betrokken is bij pleegzorg.

Wij laten onze doelgroepen graag deelnemen aan gesprekken en beslissingen over:

  • hun persoonlijke situatie
  • de pleegzorgdiensten
  • pleegzorg in het algemeen

Participatie door de pleegzorgdiensten

Elke pleegzorgdienst heeft een Participatieraad. Daarin zitten pleegjongeren, pleeggasten, pleegzorgers en ouders. Zij bespreken samen hoe iedereen nog beter ondersteund kan worden.

Bovendien hebben de pleegzorgdiensten ook vaak ontmoetingsgroepen waar mensen die eenzelfde rol hebben in pleegzorg (pleegzorger, pleeggrootouder, ouders ...) hun ervaringen kunnen delen.

Laat je stem horen!

Wil jij mee nadenken over de toekomst van pleegzorg? Laat het weten aan je begeleider of contacteer de pleegzorgdienst in jouw buurt.

• Pleegzorg West-Vlaanderen: 051 200 222
• Pleegzorg Oost-Vlaanderen: 09 223 90 99
• Pleegzorg Provincie Antwerpen: 015 44 00 60
• Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel: 016 35 94 70
• Pleegzorg Limburg: 089 84 07 60

Participatie door Pleegzorg Vlaanderen

Eén van de taken van Pleegzorg Vlaanderen is om iedereen die betrokken is bij pleegzorg te vertegenwoordigen bij het beleid en andere instanties. Via participatie komen we te weten wat er leeft en waarmee we aan de slag moeten gaan om pleegzorg nog beter te maken in de toekomst. Zo organiseren we bijvoorbeeld dialoogdagen rond specifieke thema’s zoals ‘Een vertrouwenspersoon voor ouders’, ‘Zorg voor pleegzorgers’, ‘Impact van de lockdown op pleeggasten’ of ’18 jaar, wat nu?’.

Laat je stem horen!

Pleegzorg Vlaanderen: 016 23 97 75 - info@pleegzorgvlaanderen.be

Soms moeten we heel snel de mening kennen van ouders, pleegjongeren, pleeggasten of pleegouders, bijvoorbeeld om in te spelen op het beleid. Daarom hebben we ook digitale participatie in het leven geroepen: via korte digitale vragenlijsten bevragen we onze doelgroepen over heel concrete thema’s.

Grote Dialoogdag 2019

Op 31 oktober organiseerde Pleegzorg Vlaanderen de Grote Dialoogdag. Daar stelden vertegenwoordigers van de pleegjongeren, pleeggasten, ouders en pleegzorgers hun aanbevelingen voor de pleegzorg van de toekomst voor aan vertegenwoordigers uit het beleid en het werkveld. Een uitgebreid verslag van de Grote Dialoogdag lees je in de publicatie ‘Grote Dialoogdag 2019. Op weg naar de pleegzorg van morgen’.