Ga verder naar de inhoud

Wat doen pleegzorgers?

Pleegzorgers bieden een thuis aan kinderen, jongeren of volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek, die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen.

Man en kind maken kartonnen huis

Zolang pleegkinderen of -gasten niet terug naar huis kunnen of zelf geen thuis kunnen realiseren, kunnen ze bij een pleeggezin terecht. Dat kan lang duren of om een korte periode gaan. Soms bieden pleegzorgers steun aan gezinnen waar het moeilijk loopt, door in weekends of vakanties pleegkinderen en -jongeren of volwassenen met een beperking op te vangen.

Pleegzorgers doen dit vrijwillig, maar krijgen daarbij de steun van een pleegzorgdienst en een vergoeding voor de onkosten van het pleegkind of de pleeggast.

Pleegzorgers staan ook in contact met de ouders van hun pleegkind of pleeggast. Soms komen de ouders op bezoek in het pleeggezin of bezoeken de pleegkinderen en pleeggasten hun ouders.

Zolang de hulp van pleegzorgers nodig blijft, staan de belangen van het pleegkind of de pleeggast centraal.

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over pleegzorg? Vraag dan een gratis infopakket aan of schrijf je in voor een infosessie in jouw buurt.