Ga verder naar de inhoud

Pleegzorg Limburg begeleidt en ondersteunt meer dan 1100 pleegkinderen en -jongeren en 95 pleeggasten, die een warme thuis vinden in meer dan 964 pleeggezinnen. Daarnaast staan we in voor de werving en selectie van kandidaat-pleeggezinnen en bereiden we hen voor op hun pleegzorgengagement.

Missie en visie

Onze missie

Pleegzorg Limburg ondersteunt kinderen, jongeren en gasten (volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek) die voor korte of lange tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Pleeggezinnen geven hen een tweede thuis. Als organisatie bieden we zorg op maat aan pleeggezinnen en ouders waarbij de ontwikkeling en het welzijn van het pleegkind en de pleeggast centraal staat. Daarvoor werken we samen met alle betrokkenen op een verbindende, krachtgerichte manier en met respect voor diverse levensvisies. We geloven dat elk kind, elke jongere, elke gast het recht heeft om op te groeien in een warme en zorgzame thuis. Dat biedt de beste kansen op een kwaliteitsvol leven en een volwaardige deelname aan de samenleving nu en in de toekomst.

Onze visie

De waarden van Pleegzorg Limburg als zorgorganisatie

  • Zorgzaamheid: In ons huis heerst een warme sfeer. Zorgen voor anderen zit in ons DNA. De zorgvragen van onze pleegkinderen, -jongeren en -gasten zijn richtinggevend voor ons werk.
  • Communicatie: In onze communicatie zijn we open, duidelijk en respectvol.
  • Inclusie: Onze deur staat voor iedereen open. We respecteren ieder in zijn eigenheid ongeacht leeftijd, geslacht, origine, beperking, gender, geloofsovertuiging...
  • Samenwerking: Een huis maak je niet alleen, maar samen. De kwaliteit van ons werk is het resultaat van een goede samenwerking met alle betrokkenen, andere zorgaanbieders en overheden.
  • Inspraak: Elke stem telt. Participatie van pleegzorgers, ouders, pleegkinderen, -jongeren en -gasten op dossier- en organisatieniveau vinden we zeer belangrijk.
  • Innovatie: Ons huis is nooit af, verbetering en vernieuwing zijn steeds nodig. Dit doen we door continu te leren uit de dagelijkse praktijk, nieuwe ontwikkelingen op te volgen, deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en ruimte te maken voor experiment.
  • Duurzaamheid: Ons huis is gebouwd op stevige fundamenten. We kiezen voor een verantwoorde omgang met mensen en middelen. Daarnaast zetten we volop in op continuïteit in de relaties van pleeggezin en pleegkind. Zo kan het kind duurzame relaties opbouwen.

Het organogram kan je hier zien.

Pleegzorg Limburg vzw

Welzijnscampus 19/1, 3600 Genk
Ondernemingsnummer: 0542.902.763
RPR: Antwerpen afdeling Tongeren
089/84 07 60
info@pleegzorglimburg.be

7906

Werken bij Pleegzorg Limburg vzw

Benieuwd hoe het is om bij Pleegzorg Limburg te werken? En wat we belangrijk vinden als je bij ons wil werken? Je komt het allemaal te weten op deze pagina.

Pleegzorggemeenten Limburg

Pleegzorggemeenten in Limburg

Elke gemeente in de provincie Limburg kan zich kandidaat stellen als pleegzorggemeente. Samen met Pleegzorg Limburg zetten ze een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente bekend te maken op een laagdrempelige manier.

Drie kinderen knuffelen lachen

Ontmoetingsgroepen Pleegzorg Limburg

Vanuit onze werking rond participatie zijn er 5 ontmoetingsgroepen werkzaam binnen Pleegzorg Limburg. In zo'n ontmoetingsgroep leer je mensen kennen die net als jij met pleegzorg te maken krijgen. Een uitgelezen plek dus om ervaringen te delen en samen na te denken over pleegzorg.

Onze locaties

Hoofdzetel Pleegzorg Limburg

Welzijnscampus 19/1
3600 Genk

Locatie Hasselt

Vijversstraat 55
3500 Hasselt

Activiteiten in de regio

We organiseren regelmatig infosessies, ontmoetingsmomenten en andere activiteiten in jouw buurt. We kijken ernaar uit om jou daar te ontmoeten!

Nieuws uit de provincie

Dé plek met nieuwtjes en getuigenissen over pleegzorg in Vlaanderen.

Vacatures

Een job bij Pleegzorg, zie jij dat wel zitten? Bekijk alle beschikbare vacatures.