Ga verder naar de inhoud

Over Pleegzorg in Vlaanderen

Soms kan een kind even niet thuis wonen. Pleegzorg is dan meestal de beste oplossing. Zo’n warme thuis staat ook open voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek.

Drie kinderen springen op bed

Hoe is pleegzorg georganiseerd?

Vijf provinciale pleegzorgdiensten ondersteunen pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen, ouders en familie.

Pleegzorg Vlaanderen brengt iedereen samen rond te tafel om pleegzorg te verbeteren en te versterken.

Onze provinciale diensten

Antwerpen

Pleegzorg Provincie Antwerpen zet zich dagelijks in om een gepaste thuisomgeving te organiseren voor iedereen die niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. We doen dit steeds in nauwe samenwerking met de ouders en het netwerk van de kinderen, jongeren en volwassenen.

Limburg

Pleegzorg Limburg begeleidt en ondersteunt meer dan 1100 pleegkinderen en -jongeren en 95 pleeggasten, die een warme thuis vinden in meer…

Oost-Vlaanderen

Pleegzorg Oost-Vlaanderen begeleidt en ondersteunt meer dan 1.500 pleeggezinnen, meer dan 1.700 pleegkinderen en -jongeren en meer dan 140 pleeggasten. Daarnaast staan we in voor de werving en selectie van kandidaat-pleeggezinnen en bereiden we hen voor op hun pleegzorgengagement.

Vlaams-Brabant & Brussel

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel begeleidt pleegkinderen, pleegjongeren en volwassen pleeggasten die in onze regio bij pleegzorgers verblijven. Naast pleegzorgbegeleiding bieden we ook Mobiele en Ambulante begeleiding met een vrijwilliger voor personen met een (vermoeden van) handicap.

West-Vlaanderen

Pleegzorg West-Vlaanderen organiseert een geschikte thuisomgeving voor kinderen of volwassenen (met een handicap en/of psychiatrische problematiek) die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Vlaanderen

De partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen is er voor iedereen die betrokken is bij pleegzorg.

Kenniscentrum pleegzorg

Het Kenniscentrum wil kennis over pleegzorg toegankelijk maken voor het ruimere publiek.