Ga verder naar de inhoud

Verschillende vormen van pleegzorg

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Soms blijft een pleegkind of pleeggast voor lange tijd in een pleeggezin, maar soms is dat alleen tijdens weekends of vakanties.

Oma met tiener

Pleegkinderen en pleeggasten kunnen heel lang in een pleeggezin wonen. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin. Dat komt omdat we altijd op zoek gaan naar de vorm van pleegzorg die het beste past.

Ondersteunende pleegzorg

Bij ondersteunende pleegzorg vangt een gezin een pleegkind of pleeggast op zolang als nodig: een paar dagen, een paar weken, een paar maanden of af en toe tijdens weekends en vakanties. Dat kan dus een korte aaneengesloten periode zijn, maar het kan ook een afwisselend verblijf voor meerdere korte periodes zijn.

Van bij het begin is al duidelijk dat de opvang beperkt zal zijn en worden er goede afspraken gemaakt. Dankzij de ondersteuning van een pleeggezin kunnen ouders die het moeilijk hebben genieten van een adempauze of kan een pleegkind of pleeggast even in een andere omgeving verblijven dan in een instelling.

Crisispleegzorg

Crisispleegzorg is een specifieke vorm van ondersteunende pleegzorg. Een acute crisis kan het leven helemaal door elkaar gooien. Wanneer een kind of een volwassene met een handicap en/of psychiatrische problematiek op dat moment heel snel een opvangplaats nodig heeft, staat een crisisgezin paraat.

Crisisgezinnen hebben de flexibiliteit om heel snel op dringende vragen in te spelen. Vaak kunnen de pleegkinderen of pleeggasten na korte tijd weer terug naar huis. Als dat niet het geval is, wordt er gezocht naar een oplossing op lange termijn.

Vrouw met kind-koken

Kortdurende pleegzorg

We noemen deze vorm van pleegzorg 'perspectiefzoekende pleegzorg'.

Wanneer ouders de zorg even niet meer aankunnen, kan een pleeggezin de nodige rust brengen voor een pleegkind. Hulpverleners gaan dan samen met de ouders intensief aan de slag om hun leven weer op de rails te krijgen en hun problemen aan te pakken. Meestal duurt dit enkele maanden. Als een terugkeer naar huis voor pleegkinderen toch niet mogelijk blijkt, wordt er gezocht naar een langdurige oplossing.

Wanneer een volwassene op zoek is naar ondersteuning, kan een verblijf in een gastgezin tijdelijk voor de nodige stabiliteit zorgen. Ook hier duurt de perspectiefzoekende pleegzorg enkele maanden, tot de pleeggast een vast stekje gevonden heeft.

Langdurige pleegzorg

Wanneer een pleegkind of pleeggast langer dan een jaar in een pleeggezin woont, spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Een pleegkind kan soms vele jaren in een pleeggezin verblijven, zelfs tot wanneer het op eigen benen gaat staan. In de mate van het mogelijke houdt het kind contact met de ouders.

Jongvolwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek kunnen ook nadat ze 18 jaar worden, bij hun pleeggezin blijven wonen. Toch kan er een moment komen dat ze meer zelfstandigheid willen opnemen.

Wanneer ouders de zorg over hun volwassenen dochter of zoon met een beperking niet meer kunnen dragen of wanneer ze overlijden, wordt er een gastgezin gezocht. Een gastgezin biedt de nodige ruimte en stabiliteit aan een pleeggast om, in de mate van het mogelijke, zelfstandigheid op te bouwen. Volwassenen die in een gastgezin terecht kunnen, blijven daar meestal lange tijd wonen.

Twee kinderen spelen met blokken

Behandelingspleegzorg

Behandelingspleegzorg wordt toegevoegd aan de standaardbegeleiding binnen de perspectiefbiedende of perspectiefzoekende module als de pleegzorgdienst dat nodig vindt.

Het doel van behandelingspleegzorg is het opvangen van specifieke psychische, emotionele of gedragsproblemen via een extra behandeling of trainingspakket voor het pleegkind of de pleeggast, het pleeggezin en/of ouders. De behandeling of training komt bovenop de reguliere begeleiding door de dienst voor pleegzorg en wordt door de dienst voorzien en georganiseerd. De behandeling is duidelijk beschreven en wetenschappelijk onderbouwd, en is specifieker en intensiever dan de standaard begeleiding.

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over pleegzorg? Vraag dan een gratis infopakket aan of schrijf je in voor een infosessie in jouw buurt.