Ga verder naar de inhoud

Pleegzorg is anders dan adoptie

Zowel bij pleegzorg als bij adoptie groeit een kind op in een ander gezin. Toch zijn er heel wat verschillen. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Meisje speelt met dierenfiguren

Ouderschap delen

De ouders van een pleegkind blijven zoveel mogelijk betrokken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. Samen met hen deelt het pleeggezin het ouderschap.

Vaak kunnen de ouders van een pleeggast de zorg niet meer opnemen. Toch kan het zijn dat ook de omgeving van de volwassene met een handicap en/of een psychiatrische problematiek nauw betrokken blijft.

Bij adoptie is er meestal geen contact meer met de ouders.

Ouderlijk gezag

Pleegzorgers hebben niet het ouderlijk gezag over het pleegkind of pleeggast. Het gezin heeft een specifiek juridisch statuut tegenover het pleegkind of pleeggast. Een pleegkind of pleeggast houdt in principe ook de achternaam van de eigen ouders.

Bij een adoptie wordt het kind of de volwassene juridisch een eigen kind. Het krijgt de achternaam van de adoptieouders.

Twee vrouwen spelen mikado

Tijdelijkheid

Pleegzorg is in principe tijdelijk. Soms duurt het verblijf heel even, soms heel lang. De tijdelijkheid van pleegzorg voor volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek is minder duidelijk dan bij kinderen. De kans is groot dat een pleeggast voor heel lange tijd in een gezin kan blijven wonen. Toch is het niet zo dat het gezin een pleeggast sneller kan adopteren. In principe blijft het gewoon het gastgezin van de pleeggast die er verblijft.

Bij een adoptiegezin blijft het kind altijd deel uitmaken van het gezin.

Begeleiding

Pleeggezinnen vangen een pleegkind of pleeggast niet alleen op. Ze krijgen na hun voorbereiding ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Die staat hen bij met raad en daad en zoekt mee naar oplossingen als het even wat moeilijker loopt.

Een adoptiegezin staat alleen in voor de opvoeding of ondersteuning van een kind.

Tegelijk pleeg- en adoptieouder: 15 vragen aan Michiel en Kristof

Michiel en Kristof zijn sinds 2016 de pleegzorgers van Ferre. Tien maanden na de komst van Ferre werden zij ook adoptieouders van Rune. Michiel en Kristof vertellen hoe zij beide trajecten - pleegzorg en adoptie - beleefden.