Ga verder naar de inhoud

Pleegzorg voor iemand die je kent

Sommige kinderen of volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek worden opgevangen door mensen die ze op voorhand al kennen, iemand uit hun netwerk. Dat kan bijvoorbeeld een broer of zus zijn, maar ook de opa en oma, een juf van de school, een bevriende buur ... Dat noemen we ‘netwerkpleegzorg’.

Opa met kind

Waarom pleeggezin worden voor iemand die je kent?

Netwerkpleegzorg is vaak de beste oplossing als ouders de opvoeding tijdelijk niet aankunnen. Het kind of de volwassene moet dan niet naar een vreemd gezin. Hij of zij kan naar een vertrouwd iemand, een plek die al een beetje voelt als thuis. Daarom onderzoeken we altijd eerst of het kind of de volwassene binnen het eigen netwerk opgevangen kan worden. Lukt dat niet, dan gaan we op zoek naar een pleeggezin dat het kind of de volwassene nog niet kent, een bestandspleeggezin.

Als erkend pleeggezin of gastgezin (voor volwassenen) krijg je een vergoeding en ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Die begeleider is een klankbord, maar regelt ook administratieve zaken voor het verblijf van het pleegkind of de pleeggast in je gezin.

Pleegzorg voor een kind dat je al kent

De voorbereiding van een netwerkpleeggezin is anders dan die van een bestandspleeggezin, omdat er al een band is met het pleegkind. Vaak woont hij of zij zelfs al bij het pleeggezin. De voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken waarin we enkele thema’s overlopen. Samen bespreken we ook het verblijf in het gezin en werpen we een blik op de toekomst.

Pleegzorg voor een volwassene die je al kent

Heel vaak woont een volwassene met een handicap en/of een psychiatrische problematiek al bij een broer of zus of iemand anders van de familie. In dat geval heeft het weinig zin om nog een langdurig vormingstraject te doorlopen. We bespreken vooral hoe het verblijf loopt, wat de knelpunten zijn en waar ondersteuning welkom is.

"Je krijgt er veel voor terug als je ziet wat de jongens hebben bereikt."
Agnes, pleeggrootmoeder die zorgt voor haar twee kleinkinderen

Jouw situatie laten erkennen als pleegzorg

Vang je al iemand op en denk je dat jouw situatie erkend kan worden als pleegzorg? Contacteer dan de pleegzorgdienst in jouw buurt.

Sommige situaties kunnen niet erkend worden als pleegzorg. Zo kan een ouder nooit pleegzorger zijn van zijn eigen kind, ook niet als het om een meerderjarige met een handicap en/of een psychiatrische problematiek gaat. Als een of beide ouders van de volwassene ook bij jou inwonen, kan je ook geen gastgezin zijn. Een bijkomende voorwaarde om gastgezin te worden voor langere tijd is dat de volwassene gedomicilieerd is op jouw adres. Gastgezin kan je niet zijn vanop afstand.

Mijn zus was altijd al een felle en een kind opvoeden was niet echt haar ding. Mijn vriendin en ik vingen Valerie regelmatig op en die opvang werd vaker en langer. Toen hebben we mijn zus voorzichtig gevraagd of Valerie voltijds bij ons kon wonen. Mijn zus steigerde eerst, maar na een paar dagen bedenktijd stemde ze in.
Carmen, 34 jaar