Ga verder naar de inhoud

Pleeggast

Pleeggasten zijn volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek. Zij worden opgevangen door een gastgezin. Veel pleeggasten wonen bij hun broer of zus, tante, nonkel of een goede vriend van de familie.

Waarom gaat een volwassene in een gastgezin wonen?

Er zijn heel wat redenen waarom volwassenen met een beperking bij een gastgezin gaan wonen. Soms worden hun ouders te oud en zoeken ze een warm gezin waar hun zoon of dochter zich echt thuis kan voelen. Voor ouders kan het ook een hulp zijn wanneer ze de zorg voor hun zoon of dochter met een beperking kunnen delen. Dan mogen pleeggasten af en toe bij een gastgezin logeren. Ook jongeren met een beperking die al een tijdje in een gastgezin woonden, kunnen daar blijven wonen na hun 21ste. Ze kunnen er groeien en wie weet ooit hun eigen vleugels uitslaan.

Welke vormen bestaan er?

Pleegzorg voor volwassenen bestaat in verschillende vormen en maten. De pleeggast…

  • woont bij iemand die hij kent (broer, zus, personeelslid uit de voorziening, kennis, …)
  • woont bij een gastgezin dat hij vooraf niet kende
  • verblijft voltijds bij het gastgezin. Vaak heeft hij wel een dagbesteding zoals (vrijwilligers)werk
  • verblijft enkele dagen per week bij het gastgezin en verblijft de andere dagen bijvoorbeeld in een voorziening
  • verblijft af en toe tijdens weekends en vakanties bij een gastgezin, bijvoorbeeld om de ouders te ontlasten of om even weg te zijn uit de voorziening

Woont er al een volwassene met een beperking of psychische kwetsbaarheid bij jou? Weet dan dat je recht hebt op ondersteuning door Pleegzorg. Er komt dan een vaste begeleider aan huis en je ontvangt een financiële vergoeding.

Rechten van pleeggasten

Als pleeggast heb je bepaalde rechten. Zo weet je wat jij mag binnen pleegzorg. Daarnaast vertellen ze je ook wat je mag verwachten van anderen binnen pleegzorg.

Welke ondersteuning krijgen pleeggasten?

Bij pleegzorg sta je er nooit alleen voor. Pleeggasten, pleegkinderen, ouders en pleeggezinnen worden allemaal ondersteund op verschillende manieren.

Extra aanbod in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant en Brussel is er naast de reguliere pleegzorg ook nog een extra cohousingsaanbod en een aanbod voor begeleiding zelfstandig wonen.

Participatie

Participatie betekent letterlijk ‘deelname’. Wij vinden het belangrijk om de mening te kennen van iedereen die betrokken is bij pleegzorg. Laat jij ook je stem horen?

Zorgen voor je zus met een handicap… We wisten niet dat dat ook pleegzorg was. Muriël woonde al 4 jaar bij ons toen we daar achter kwamen. Intussen zijn we 2 jaar officieel gastgezin voor Muriël. Nu krijgen we een onkostenvergoeding en vooral, er is een pleegzorgbegeleidster die ons helpt met de administratie en die ons ondersteunt.
Myriam, 62 jaar

Familie van een pleeggast

Je kind, broer of zus in een gastgezin

Pleegzorg bestaat ook voor volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek, maar dat weten veel mensen niet. Die volwassenen noemen wij pleeggasten en de gezinnen die hen opvangen zijn gastgezinnen.

Veel personen met een beperking blijven na hun achttien jaar gewoon thuis wonen bij hun ouders. Dat gaat goed tot die zelf te oud worden om voor hun kind te zorgen. Of soms wordt het samenleven heel moeilijk. Dan moet er gezocht worden naar een oplossing, naar een nieuwe thuis.

Sommige personen met een beperking kunnen terecht in een voorziening. Maar dat is niet voor iedereen de beste oplossing. En dan kan een gastgezin een goed alternatief zijn. Dikwijls is er een broer of zus die gastgezin wil worden. Is dat niet het geval, dan zoekt we naar een ‘onbekend’ gastgezin.

En daarna?

Opvang in een gastgezin is altijd vrijwillig en gebeurt met toestemming van de volwassene. Omdat je kind, broer of zus meerderjarig is, behoudt hij of zij maximale inspraak. Beslissingen worden in overleg genomen en de pleeggast kiest zelf hoe de contacten met zijn of haar familie verlopen.

Activiteiten voor deze doelgroep

We organiseren regelmatig infosessies, ontmoetingsmomenten en andere activiteiten in jouw buurt. We kijken ernaar uit om jou daar te ontmoeten!

Informatie over deze doelgroep

Hier ontdek je alle informatie over pleegzorg. Via de filters kan je snel het antwoord op jouw vraag vinden.