Ga verder naar de inhoud

Ontmoetingsgroepen Pleegzorg Limburg

Vanuit onze werking rond participatie zijn er 5 ontmoetingsgroepen werkzaam binnen Pleegzorg Limburg. In zo'n ontmoetingsgroep leer je mensen kennen die net als jij met pleegzorg te maken krijgen. Een uitgelezen plek dus om ervaringen te delen en samen na te denken over pleegzorg.

Meisjes lachen al wandelend

Ontmoetingsgroep voor jongeren

In de jongerengroep krijgen pleegkinderen en -jongeren vanaf 8 jaar de kans om hun ervaringen rond pleegzorg te delen. Daarnaast maken we ook tijd voor leuke activiteiten en plezier. Er zijn 3 jongerengroepen, ingedeeld op leeftijd.

Twee vrouwen lachend

Ontmoetingsgroep voor pleeggasten en hun pleegzorgers

In de ontmoetingsgroep voor pleeggasten samen met hun pleegzorgers worden verschillende thema's en moeilijkheden binnen de volwassenpleegzorg besproken. We organiseren regelmatig een activiteit die speciaal op maat van de pleeggasten is.

papa kind bouwen huis

Ontmoetingsgroep voor ouders

De ontmoetingsgroep voor ouders helpt ouders omgaan met de situatie waarbij hun kind in pleegzorg werd geplaatst. Het is een veilige plek om een persoonlijk verhaal te kunnen delen en steun te vinden bij andere ouders die de situatie en/of daarmee gepaard gaande gevoelens herkennen.

Twee personen vormen hart met handen

Ontmoetingsgroep voor pleegzorgers

De ontmoetingsgroep pleegzorgers richt zich ook voornamelijk op het uitwisselen van ervaringen van actieve pleegzorgers. De groep staat open voor pleegzorgers uit alle verschillende modules.

Opa met kind

Ontmoetingsgroep voor pleeggrootouders

De ontmoetingsgroep voor pleeggrootouders spitst zich toe op de speciale positie van grootouders in een ouderrol en de opvoedingskwesties waar zij mee te maken hebben.