Ga verder naar de inhoud

Niet tevreden over pleegzorg?

Ben je niet tevreden? Heb je een opmerking of een klacht? Laat het ons weten!

Jouw dienst voor pleegzorg probeert je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan er zich op een bepaald ogenblik een probleem voordoen.

In eerste instantie bespreek je het probleem best met je pleegzorgbegeleider of administratieve medewerker. Is het probleem daarmee niet opgelost? Dan kan je een klacht indienen. Klik hieronder op de klachtenprocedure van jouw provincie, om te lezen hoe je dat kan doen.

Indien je als kandidaat-pleegzorger ontevreden bent over of niet akkoord gaat met het resultaat van de screeningsprocedure die je hebt doorlopen, kan je steeds een herscreening vragen. De procedure hiervoor kan je bekomen door een mail te sturen naar info@pleegzorgvlaanderen.be.

Klachtenprocedure Limburg

Respectvol omgaan met alle betrokken partijen en het bieden van kwalitatief hoogstaande dienstverlening is ons uitgangspunt.

Klachtenprocedure Antwerpen

Wij proberen alle betrokkenen -pleegzorgers, ouders, pleegkinderen en pleeggasten- zo goed mogelijk te ondersteunen. Mocht er zich toch een…

Klachtenprocedure West-Vlaanderen

Wij willen jou - pleegzorger, -gast, -kind, -jongere en ouder - zo goed mogelijk ondersteunen. Ben je ontevreden over onze dienstverlening? Dan vinden we het belangrijk om dit in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken met jouw begeleider.

Klachtenprocedure en klokkenluidersbeleid Oost-Vlaanderen

We vinden het belangrijk om met pleegzorgers, ouders, pleegkinderen en pleeggasten een goed contact te hebben. Daarom werken we voortdurend…

Klachtenprocedure Vlaams-Brabant en Brussel

Wij willen dat onze begeleiding en samenwerking beantwoordt aan jouw vragen en wensen. Dat geldt zowel voor onze minderjarigenwerking als…

Als je ontevreden bent over de afhandeling van je klacht door de dienst, kan je contact opnemen met Opgroeipunt op het nummer 078 170 000 (elke werkdag, van 8 tot 20 uur), via hun contactformulier of per brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Tot slot kan je ook de Kinderrechtencommissaris of de Vlaamse Ombudsdienst contacteren.

Voor individuele dossiers heeft de partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen vzw geen bemiddelende rol of formele taak binnen de klachtenprocedure.