Ga verder naar de inhoud

Klachtenprocedure Oost-Vlaanderen

We vinden het belangrijk om met pleegzorgers, ouders, pleegkinderen en pleeggasten een goed contact te hebben. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze hulpverlening.

Toch kan het wel eens anders lopen dan verwacht. Je hebt bijvoorbeeld vragen of bedenkingen bij onze manier van werken of je gaat niet akkoord met bepaalde beslissingen. Laat dan zeker van je horen. Wij kunnen maar leren door te luisteren naar je bemerkingen.

1. Soms is een gesprek met je begeleider voldoende om je onvrede weg te nemen. Hij/zij zal je vragen proberen te beantwoorden of ze doorgeven aan de bevoegde personen.

2. Bedenkingen over de administratieve begeleiding kun je als pleegzorger bespreken met je begeleider. Hij/zij zal je bemerkingen doorgeven aan de betrokken administratieve medewerker. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de administratief medewerker van je regio.

3. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je vraag of bedenking, of je wenst een klacht in te dienen, dan kun je contact opnemen met Johan Van der Sypt, de algemeen directeur van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. We streven naar een degelijke oplossing binnen een redelijke termijn. Je zal van ons ook een antwoord ontvangen.

4. Kan je je niet vinden in ons antwoord? Je kan dan terecht bij de Jo-lijn: 0800 900 33 of jo-lijn@opgroeien.be.