Ga verder naar de inhoud

Klachtenprocedure Antwerpen

Wij proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan er zich op een bepaald ogenblik een probleem voordoen.

Pleegzorg Provincie Antwerpen vindt het belangrijk om van alle betrokkenen - pleegzorgers, ouders en pleegkinderen of pleeggasten - te horen hoe zij de werking van onze organisatie ervaren. Waar zijn jullie tevreden over? Wat kan beter? Jouw ervaring helpt ons om de kwaliteit van onze dienstverlening te evalueren en waar nodig te verbeteren.

We streven altijd naar een goede samenwerking, maar toch kunnen er soms meningsverschillen of misverstanden ontstaan of heb je vragen of bedenkingen bij onze manier van werken. Laat dan zeker van je horen.

Ben je ontevreden?

Bespreek dit dan eerst met je begeleider. Ook bedenkingen rond de administratieve begeleiding kun je bespreken met je begeleider. Die zal je bemerkingen doorgeven aan de betrokken administratieve medewerker. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de administratie van je afdeling. Samen wordt naar een passende oplossing gezocht. Geraak je er met je begeleider niet uit, dan kan je bij je begeleider een gesprek aanvragen met de afdelingsverantwoordelijke. Deze zal naar je bedenkingen luisteren en nagaan wat eraan gedaan kan worden en hoe we opnieuw samen verder kunnen. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je vraag of bedenking, dan kan je klacht neerleggen.

Wat gebeurt na het indienen van een klacht?

  • Je klacht wordt officieel geregistreerd en de directie van Pleegzorg Provincie Antwerpen wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht.
  • De verantwoordelijke neemt binnen de 14 dagen contact met je op en bezorgt je een schriftelijke ontvangstbevestiging van je klacht.
  • De verantwoordelijke zet daarna de nodige stappen om je klacht te onderzoeken met alle betrokkenen en houdt je tijdens het behandelen van je klacht op de hoogte.
  • Als er tijdens de behandeling van de klacht geen vooruitgang meer gemaakt wordt, kan zowel de verantwoordelijke die de klacht behandelt als de indiener van de klacht vragen dat de directie betrokken wordt in de gesprekken.
  • Na het onderzoek bespreekt de verantwoordelijke de gezette stappen en de bevindingen. We lichten toe tot welke maatregelen je klacht heeft geleid om onze werking te verbeteren. Je krijgt steeds een schriftelijke toelichting over de afhandeling van je klacht.
  • Ben je ontevreden over de manier waarop je klacht is behandeld, dan kan je terecht bij luisterlijn JO-lijn van Jongerenwelzijn voor jongeren en volwassenen in pleegzorg, ouders, pleegzorgers en voor iedereen met vragen over de hulpverlening op het gratis nummer 0800 900 33 of via jo-lijn@opgroeien.be.