Ga verder naar de inhoud

Klachtenprocedure Vlaams-Brabant en Brussel

Wij willen dat onze begeleiding en samenwerking beantwoordt aan jouw vragen en wensen. Ben je niet tevreden? Dan willen we dat horen.

Onze medewerkers vinden het belangrijk om een goede hulpverlening aan te bieden aan alle betrokkenen in pleegzorg: pleegzorgers, ouders, kinderen, jongeren en volwassenen. Meedelen wat goed loopt versterkt de samenwerking.

Soms kan het anders lopen en ben je niet tevreden over de gemaakte afspraken of over onze tussenkomsten. Je voelt onvrede over de gang van zaken. Meedelen wat niet goed loopt is soms moeilijk. Aarzel echter niet om je suggesties, vragen en klachten te bespreken. Ook hierover praten versterkt de samenwerking!

Hoe meld je een probleem?

Stap 1: Praat met je begeleid(st)er

De pleegzorgbegeleid(st)er luistert en zoekt mee naar oplossingen.

Je pleegzorgbegeleid(st)er is je eerste aanspreekpunt. Een goed overleg met een duidelijke melding van je vaststellingen en gevoelens vormen een goede opstap naar het verduidelijken van je vraag of opmerkingen. Zo kunnen jullie samen aan een oplossing werken.

De teamverantwoordelijke volgt mee op.

De teamverantwoordelijke en de pleegzorgbegeleid(st)er overleggen wekelijks. Geraak je er met de begeleid(st)er niet uit, dan kan je zelf of kan de begeleid(st)er een bemiddelende tussenkomst vragen van de teamverantwoordelijke.

Stap 2: Contacteer de teamverantwoordelijke

Wat als stap 1 geen oplossing biedt?

Neem contact op met de teamverantwoordelijke en uit je ontevredenheid in een gesprek. De teamverantwoordelijke maakt dan afspraken met jou in functie van de verdere aanpak van het probleem.

Als je schriftelijk je ontevredenheid wil uiten, stuur je de teamverantwoordelijke een e-mail of schrijf je een brief. De contactgegevens van de teams vind je op provinciale pagina

De teamverantwoordelijke bezorgt je binnen de vijf werkdagen een antwoord met meer uitleg over de volgende stappen. Vervolgens trachten we om binnen de vier tot zes weken een aanvaardbare oplossing te bereiken.

Stap 3: De directie neemt over

Bieden stappen 1 en 2 nog steeds geen of onvoldoende oplossing, dan kan je mondeling of schriftelijk je ontevredenheid uiten bij de algemeen directeur, Johan.Ieven@pleegzorgvbb.be. Hij geeft binnen de vijf werkdagen een voorstel tot overleg in functie van de afhandeling. Omschrijf goed de aard van je klacht of opmerking, vermeld je naam en contactgegevens. Dit is nodig om zo snel mogelijk met de juiste personen het probleem aan te pakken.

Stap 4: Zoek externe hulp

Als we er ondanks alles samen niet uit geraken, kan je contact nemen met de volgende diensten. Zij gaan verder bemiddelen en zoeken naar een vergelijk of oplossing.

Meldingen in verband met pleegzorg kunnen ingediend worden bij de JO-lijn:

Telefoon: 0800 900 33
E-mail: jo-lijn@opgroeien.be

Meldingen in verband met Begeleid Wonen kunnen ingediend worden bij het VAPH:

Telefoon: 02 225 85 00
Fax: 02 225 84 05 (met de vermelding 't.a.v. Klachtencel')
E-mail: klachten@vaph.be