Ga verder naar de inhoud

Klachtenprocedure Vlaams-Brabant en Brussel

Wij willen dat onze begeleiding en samenwerking beantwoordt aan jouw vragen en wensen. Dat geldt zowel voor onze minderjarigenwerking als voor onze volwassenenwerking (Gaston).

Ben je niet tevreden? Heb je een klacht?
Dan willen we dat horen.

Website klachten

Wij vinden het belangrijk om goede hulp aan te bieden aan alle betrokkenen in pleegzorg: pleegouders, pleegzorgers, ouders, kinderen, jongeren en volwassenen. Wij willen dat onze begeleiding en samenwerking tegemoetkomt aan jouw vragen en wensen. Ben je niet tevreden of heb je een suggestie ? Dan horen we dat graag.

Meedelen wat goed loopt versterkt de samenwerking. Meedelen wat niet goed loopt is soms moeilijk. Aarzel echter niet om je suggesties, vragen en klachten te melden. Hierover praten versterkt de samenwerking. Alle betrokkenen kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.


Wat kan je doen wanneer je een suggestie, vraag of klacht hebt?


Stap 1: Praat met je begeleid(st)er

De begeleid(st)er luistert en zoekt mee naar oplossingen.

Je begeleid(st)er is je eerste aanspreekpunt. Een goed overleg met een duidelijke melding van je bevindingen en gevoelens vormen een goede opstap naar het verduidelijken van je vraag of opmerkingen. Zo kunnen jullie samen aan een oplossing werken.

Wat als stap 1 geen oplossing biedt?


Stap 2: Contacteer onze dienst

Jouw bericht komt terecht bij onze behandelaar van suggesties, ontevredenheden en klachten. Deze medewerker is niet rechtstreeks betrokken bij de begeleiding. Hij of zij gaat aan de slag met jouw suggestie, ontevredenheid of klacht en zorgt ervoor dat deze de nodige aandacht en opvolging krijgt. Hij of zij zal met jou contact opnemen en jou infomeren over het verdere verloop.

Hoe kan je contact opnemen?

  • Telefoneer naar de dienst op het nummer 016/ 35 94 70

Of

Of

  • Stuur een brief naar hoofdzetel Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel – Brusselsesteenweg 9, 3000 Leuven

Of

  • Dien je klacht in via het online formulier "Suggestie, ontevredenheid of klacht melden". Je kan dit formulier hier terugvinden. Dit formulier wordt automatisch verzonden naar de behandelaar van suggesties, ontevredenheden en klachten.

Binnen de 10 werkdagen neemt een medewerker contact met je op en krijg je informatie over de volgende stappen. Vervolgens trachten we om binnen de 30 dagen een aanvaardbare oplossing te bereiken.

Wat als stap 2 geen oplossing biedt?


Stap 3: Zoek externe hulp

Als we er ondanks alles samen niet uit geraken, kan je contact nemen met de volgende diensten. Zij gaan verder bemiddelen en zoeken naar een vergelijk of oplossing.

Meldingen in verband met pleegzorg kunnen ingediend worden bij Opgroeipunt (voorheen JO-lijn).

  • Telefonisch op 078 170 000, elke werkdag tussen 8u en 20u
  • Via het meldingsformulier
  • Per brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Meldingen in verband met Begeleid Wonen kunnen ingediend worden bij het VAPH:

Suggestie, ontevredenheid of klacht melden

Naam