Ga verder naar de inhoud

Organogram Pleegzorg Limburg

Ben je benieuwd naar de werking en interne structuur van Pleegzorg Limburg? Bekijk hier het organogram.

Het organogram is opgebouwd vanuit een aantal principes die de organisatiestructuur typeren.

De visualisatie van het organogram is uitgedrukt in de vorm van een bloem. Dit concept maakt heel zichtbaar dat we een warme en ondersteunende organisatie zijn, waarin elke medewerker zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt en bijdraagt tot het geheel. Naast deze omschrijving zitten in een bloem meerdere betekenissen die van toepassing zijn op onze werking:

  • groei/bloei versus stilstand/rust,
  • bestuiving: samenwerking, delen van expertise
  • diversiteit: diversiteit aan medewerkers en doelgroepen
  • uniciteit van een bloem: elke medewerker mag er zijn op haar/zijn unieke wijze
  • geven en nemen: bloemen worden gegeven op feestelijke gebeurtenissen, maar ook op momenten van verdriet.

Pleegzorg Limburg is een organisatie met een vlakke hiërarchische structuur. Het organogram maakt dan ook een opdeling in sturende, inhoudelijke en administratief/ondersteunende functies. Het geheel van deze functies staan onder toezicht van een Algemene Vergadering en Bestuur.
De sturende functies in de organisatie worden waargenomen door de directieleden (pedagogisch directeur, organisatiedirecteur en algemeen directeur) enerzijds en de inhoudelijke en administratief teamverantwoordelijken anderzijds.

We vertrekken bewust van de missie/visie, waarbinnen onze kernopdracht en doelgroepen centraal staan. De buitenste bladeren van de bloem vertegenwoordigen alle functies die in een directe verbinding staan tot de leden van onze pleegzorgdriehoek (pleegkinderen, pleeggasten, ouders en pleegzorgers) via ons begeleidingsaanbod . Deze leden komen terug in de participatieraad, waarvan de werking binnen de participatie is uitgebouwd. De functies in de buitenste laag worden geflankeerd door medewerkers/functies die een administratieve en ondersteunende opdracht hebben naar zowel onze doelgroepen als medewerkers.

Het geheel wordt gedragen door de directieleden, die op hun beurt onder toezicht staan van de Algemene vergadering en Bestuur.

We willen met dit organogram evenwaardigheid en gelijkheid in functies en opdrachten uitstralen. Elk blad van de bloem, elke rol of functie is even belangrijk en biedt een meerwaarde aan de werking van de organisatie.

Het organogram opgedeeld in functies zie je hier.