Ga verder naar de inhoud

Welke ondersteuning krijg ik?

Pleegzorg zet de wereld van pleegkinderen, pleeggasten, ouders en pleegzorg even helemaal op zijn kop. Maar ze staan er niet alleen voor.

Als pleegkind, pleeggast, ouders of pleegzorger sta je er nooit alleen voor. Hieronder vind je een overzicht van de ondersteuning waar je op kan rekenen.

1. Pleegzorgbegeleider

Zowel ouders, pleegzorgers, pleegkinderen als pleeggasten kunnen rekenen op de ondersteuning van een pleegzorgbegeleider.

Begeleiding voor ouders

Vanaf het moment dat je kind bij een pleeggezin gaat wonen, krijg je een pleegzorgbegeleider. Je begeleider heeft regelmatig gesprekken met jou. Jullie bespreken hoe alles loopt. Je kan je begeleider ook altijd bellen of mailen als je vragen hebt. Je begeleider maakt ook geregeld verslagen. Daarin staat hoe de samenwerking met het pleeggezin loopt en hoe je kind het doet. Die verslagen worden bewaard bij je pleegzorgdienst.

Begeleiding voor pleegzorgers

Als pleeggezin van een pleegkind of pleeggast heb je recht op ondersteuning en begeleiding van een professionele pleegzorgbegeleider. Deze begeleider is jouw aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en praktische zaken. Je kan hem/haar ook inschakelen bij contacten met de ouders van je pleegkind. Bovendien kan je ook terugvallen op administratieve ondersteuning van je pleegzorgdienst voor bepaalde praktische zaken.

Begeleiding bij de opvang van een niet-begeleide minderjarige vluchteling

Niet alleen tijdens het screeningstraject maar ook tijdens het verblijf van een kind of jongere in jouw gezin willen we je zo goed mogelijk bijstaan. Pleeggezin zijn voor vluchtelingen heeft een impact op het samenleven en de verhoudingen in jouw gezin.

De confrontatie met de emotionele problemen waarmee vluchtelingen te kampen hebben, omgaan met diversiteit, administratieve vraagstukken en inburgering zijn enkele van de vele aspecten die hieruit volgen. Dat vraagt begeleiding. Bovendien kan je ook terugvallen op extra ondersteuning vanuit een centrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen of deskundigen binnen de vluchtelingensector. Bij vragen rond de opvang en achtergrond van vluchtelingen kunnen zij hun expertise vertalen in specifiek advies.

2. Vertrouwenspersoon

Kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp, hebben recht op bijstand door een vertrouwenspersoon.

3. Opgeleide ervaringsdeskundige

Opgeleide ervaringsdeskundigen (OED) zijn personen met ervaring in armoede en sociale uitsluiting die de leefwereld en gevoelens van mensen in armoede van binnenuit kennen.

Bovendien volgden ze een opleiding van vier jaar. Die kennis en ervaring zetten ze in om ouders, pleegouders te ondersteunen, in hun kracht te zetten en om verbindend te werken tussen de persoon in armoede en de hulpverlening.

Via je pleegzorgbegeleider kan je ondersteuning vragen van een ervaringsdeskundige.

4. Participatie en ontmoeting

Vlaamse Vereniging Pleegzorg

De Vlaamse Vereniging Pleegzorg of kortweg VVP brengt al meer dan 40 jaar pleeg- en gastgezinnen dichter bij elkaar. Elke vrijwilliger met een hart voor pleegzorg is welkom. Via ontmoetingsdagen, weekends of andere initiatieven kunnen pleeggezinnen en -kinderen in contact komen met andere pleeggezinnen en -kinderen en sympathisanten. Algemene noden en vragen komen ook aan bod, worden gebundeld en gesignaleerd aan het beleid.

Pleegouderforum VZW

Met de oprichting van Pleegouderforum vzw slaan enkele pleegouders de handen in elkaar om de belangen van pleegkinderen, pleeggasten en (kandidaat) pleeggezinnen te behartigen. Dat wil de vereniging onder meer doen door pleeggezinnen pro-actief en op maat te informeren en adviseren, maar ook door samen te werken met de verschillende actoren binnen het Vlaamse en Brusselse jeugdhulplandschap.

De vereniging beheert ook twee facebookgroepen, voor resp. actieve en kandidaat-pleegzorgers.

Ontmoetingsgroepen

Soms is het fijn om in contact te komen met mensen die op dezelfde manier als jij met pleegzorg te maken krijgen.

Onze ontmoetingsgroepen zijn gericht op het uitwisselen van ervaringen. Je kan praten over allerlei thema's waar jij mee te maken krijgt, maar je kan ook je hart luchten of advies vragen.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen met een ontmoetingsgroep? Laat het weten aan jouw pleegzorgbegeleider.

Participatie in pleegzorg

Wil je je mening geven over pleegzorg? Dat kan via de participatieraad. Daarin zitten pleegjongeren, pleeggasten, pleegzorgers en ouders. Ze bespreken samen hoe iedereen nog beter ondersteund kan worden.

5. Behandelingspleegzorg

Behandelingspleegzorg kan worden toegevoegd aan de standaardbegeleiding binnen de perspectiefbiedende of perspectiefzoekende module als de pleegzorgdienst dat nodig vindt.

Het doel van behandelingspleegzorg is het opvangen van specifieke psychische, emotionele of gedragsproblemen via een extra behandeling of trainingspakket voor het pleegkind of de pleeggast, het pleeggezin en/of ouders. De behandeling of training komt bovenop de reguliere begeleiding door de dienst voor pleegzorg en wordt door de dienst voorzien en georganiseerd. De behandeling is duidelijk beschreven en wetenschappelijk onderbouwd, en is specifieker en intensiever dan de standaard begeleiding.

Jonge vrouw met syndroom van Down sportend

6. Extra ondersteuning voor pleeggasten

Je thuis delen met een persoon met een handicap verrijkt zonder meer je leven. Maar het kan ook best intensief zijn. Daarom is het belangrijk dat een pleeggast zoveel mogelijk een eigen leven heeft met eigen activiteiten en hobby’s. En het is ook goed als je weet waar je pleeggast terecht kan als jij een weekendje weg wilt of een week op vakantie gaat. Op die manier blijft pleegzorg voor iedereen een verrijkende ervaring.

We geven je in onze databank graag een overzicht van de opvangmogelijkheden en activiteiten.