Ga verder naar de inhoud

Rechten van pleeggasten

17 september 2021

Als pleeggast heb je bepaalde rechten. Door die rechten weet je wat jij mag binnen pleegzorg. Daarnaast vertellen ze ook wat je mag verwachten van anderen binnen pleegzorg.

Er zijn 3 basisregels:

  • Jij staat centraal

We vertrekken zo veel mogelijk vanuit jouw wensen en verlangens, waarbij we rekening houden met je mogelijkheden én beperkingen. Daarnaast luisteren we ook naar de wensen en mogelijkheden van je gastgezin.

  • Je moet bekwaam zijn om je rechten te gebruiken

Bekwaam zijn houdt in dat je weet wat goed voor je is en dat je zelf dingen mag beslissen. Wij gaan er altijd van uit dat je bekwaam bent, maar in sommige gevallen is dat niet het geval. Dan wordt er in deze volgorde gezocht naar iemand die dat in jouw plaats kan: je ouders, je partner of een andere vertrouwenspersoon die je zelf kiest. Hij of zij moet wel meerderjarig zijn.

  • Alle pleeggasten hebben dezelfde rechten

Je mag als pleeggast niet anders behandeld worden omdat je een man of vrouw bent, een andere taal spreekt of een andere cultuur of godsdienst hebt. Je moet altijd gelijk behandeld worden.

Recht op hulp

Als je hulp nodig hebt, moet je die ook krijgen. Als je dus hulp vraagt aan je pleegzorgbegeleider, dan moet die je zo goed mogelijk helpen. Kan je pleegzorgbegeleider je niet helpen, dan moet die zoeken naar een oplossing of je vertellen waar je wél naartoe kunt voor hulp.

Recht op duidelijke informatie

Je pleegzorgbegeleider moet je duidelijke informatie geven op een manier die jij begrijpt en in een taal die jij verstaat. Je pleegzorgbegeleider moet je ook eerlijke antwoorden geven.

Recht op een verantwoorde overdracht

Verhuis je van je gastgezin naar een andere vorm van ondersteuning? Dan moet je pleegzorgbegeleider je nieuwe hulpverleners op tijd inlichten en belangrijke informatie over jou correct doorgeven.

Recht om zelf te beslissen of je extra hulp krijgt of niet

Als je bekwaam bent, mag je mee beslissen of je extra hulp krijgt of niet. Je beslist ook mee welke hulp dat kan zijn en wie die hulp geeft. Dat kan natuurlijk alleen als er keuze is tussen meerdere hulpverleners. Je beslist ook zelf of je extra activiteiten wilt doen.

Recht op contact met je familie

Familie is belangrijk. Als pleeggast heb je het recht om zelf contact te onderhouden met je familie op de manier die jij wilt.

Recht op een mening

Als pleeggast mag je zeggen wat je vindt van de hulp die je krijgt van je pleegzorgbegeleider. Je mag vertellen welke problemen er zijn. Of wat er beter kan. Je pleegzorgbegeleider houdt rekening met jouw ervaringen en inzichten. Kan er niet gedaan worden wat jij wilt, dan legt je pleegzorgbegeleider uit waarom niet.

Recht op inzage in je dossier

Wanneer je in een gastgezin gaat wonen, maakt je pleegzorgbegeleider een dossier op. In dat dossier schrijft je begeleider informatie over jou, je gastgezin, je familie, je situatie. Iedere belangrijke gebeurtenis of beslissing wordt in je dossier genoteerd. Je mag ook zelf informatie toevoegen aan je dossier. Je mag ook zeggen welke informatie geheim is en niet gelezen mag worden door anderen.

Wie mag jouw dossier lezen? Je hulpverleners en jijzelf als je bekwaam bent. Ben je niet bekwaam, dan mag de persoon die jouw rechten verdedigt ook je dossier inkijken.

Recht op een vertrouwenspersoon

Wanneer je praat met je pleegzorgbegeleider mag je altijd iemand meenemen die je vertrouwt. Dat is je vertrouwenspersoon. Je kiest die persoon zelf. Hij of zij moet wel meerderjarig zijn.

Recht op privacy

Je hebt recht op je eigen mening over de wereld, de mens, godsdienst ... Niemand mag zich zomaar met je leven bemoeien of je sms’jes, dagboek of mails lezen zonder jouw toestemming. Informatie over jou en je gezin mag niet zomaar verder verteld worden. Je hebt ook recht op een eigen plek waar niemand je komt storen.

Recht om een klacht in te dienen

De pleegzorgdienst probeert jou zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan er wel eens een probleem zijn. Misschien ben je over iets verbaasd, ontevreden of heb je ergens vragen over. Geef dan zeker je suggesties, vragen en klachten door aan je provinciale pleegzorgdienst. Jouw mening over onze hulp- en dienstverlening is belangrijk.

Als je je niet kan vinden in de oplossing die wij voorstellen of je blijft met vragen en bedenkingen zitten, kan je contact opnemen met Opgroeipunt op het nummer 078 170 000 (elke werkdag, van 8 tot 20 uur), via hun contactformulier of per brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Recht op participatie

De mening van pleeggasten is heel belangrijk voor ons. Elke pleegzorgdienst heeft een Participatieraad, waarin pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen en ouders samen met elkaar in gesprek gaan. Ze denken na over hoe iedereen nog beter ondersteund kan worden.

Wil jij ook jouw mening geven in de Participatieraad? Zeg het tegen jouw begeleider. Die geeft je graag de nodige informatie.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Elk jaar blikken we in ons jaarbeeld terug op het afgelopen werkjaar.

Wat betekent "familie" voor pleegkinderen in bestandspleegzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden, Vrije tijd

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek geven Wulleman en collega’s een overzicht over de betekenis van “familie” voor pleegkinderen die opgevangen worden in bestandspleegzorg.