Ga verder naar de inhoud

Video-interactiebegeleiding

19 december 2023

De wetenschappelijk onderbouwde methodiek Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting of kortweg VIPP, is een observatietechniek die erop gericht is de interactie tussen pleegkind en pleegzorger te analyseren. Door je pleegkind op video te observeren, krijg je een betere kijk. Deze ondersteuningsmethode versterkt het positieve contact tussen pleegouder en pleegkind. .

Andrew seaman 0 D Dsn K0 YKVU unsplash

Als het moeilijk loopt ...

Pleegkinderen hebben vaak een moeilijke start gehad. Het is voor hen niet zo makkelijk om jou als nieuwkomer in hun leven te vertrouwen. Dat kan teleurstellend zijn. Soms denk je: waarom zit er geen handleiding bij mijn pleegkind? Eentje waarin staat wat zijn behoeftes zijn, hoe ik hem kan aanspreken en helpen. Je krijgt het gevoel dat je het niet goed doet, dat je je pleegkind niet begrijpt, ondanks al je goede bedoelingen.

Laat je niet afschrikken door het filmen op zich. Het kan bij aanvang wat vreemd en ongemakkelijk aanvoelen, maar op video zie je zoveel meer. Je leert je pleegkind echt beter kennen
pleegmama K.

Extra ondersteuningsvorm

De video-interactiebegeleiding is een extra vorm van ondersteuning. Het is een methode om de kwaliteit van omgang en het positieve contact tussen pleegzorger en pleegkind te stimuleren. Onderzoek onderstreept immers het verband tussen de kwaliteit van omgang en de algemene ontwikkeling, taalontwikkeling, het IQ, de hechting en het gedrag van jonge kinderen.

Tijdens de huisbezoeken observeer je je pleegkind op video en bespreek je samen met de begeleider jullie interactie. We gebruiken daarbij deze wetenschappelijk onderbouwde methodiek Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting (VIPP). Na de ondersteuning kan je je beter inleven in de leefwereld van je pleegkind. Je krijgt inzicht in hechtingsproblemen en hoe je sensitiever reageert.

Tanaphong toochinda Gag C07w Vvck unsplash

Wat is VIPP?

VIPP-FC is een methodiek die werkt met video-opnames van enkele contactmomenten tussen het pleegkind en de pleegzorger, gemaakt in de thuissituatie. Tijdens elk huisbezoek wordt eerst een video-opname gemaakt. Daarna worden de video-opnames van de vorige sessie bekeken. De pleegzorger en de ondersteuner bespreken de fragmenten en er komen verschillende suggesties en adviezen aan bod. De interventie wordt uitgevoerd door een getrainde ondersteuner.

Voor wie?

Deze ondersteuningsvorm wordt aangeboden aan pleegzorgers met jonge pleegkinderen (tussen 18 maand en 6jaar) die...

 • hun kennis van opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen willen vergroten
 • de signalen van hun pleegkind beter willen begrijpen
 • gepast op deze signalen willen reageren
 • lastig gedrag willen aanpakken

Praktisch?

 • Het kennismakings- en eindgesprek voer je samen met je vaste begeleider
 • Het traject duurt ongeveer zes maanden
 • In totaal worden zeven sessies voorzien
 • Tijdens de eerste sessie wordt enkel gefilmd. (ong. 1/2 uur)
 • De volgende vier sessies vinden om de 2 à 3 weken plaats (ong. 1,5 uur)
 • de laatste twee sessies (herhalingssessies) worden iets meer gespreid (ong. 1,5 uur)
 • de sessies zijn individueel (telkens 1 pleegzorger en 1 pleegkind)
 • de sessies gaan thuis bij het pleeggezin door

Andere interessante artikels

P15 Pleegzorgpluim foto1
Nieuws

Een pleegzorgpluim voor Gitte & Cato!

2 mei 2024

Elk kwartaal zetten we bij pleegzorg iemand in de bloemetjes die een pluim verdient voor zijn of haar engagement in pleegzorg. Dat kan gaan over een pleeggezin, ouders, een pleegzorgbegeleider,... Die persoon verrassen we dan met een bezoekje, een award en een artikel in Kleurrijk, ons pleegzorgtijdschrift.

P14 pleegzorgpluim 2
Nieuws

Een pleegzorgpluim voor Rik!

23 februari 2024

Elk kwartaal zetten we bij pleegzorg iemand in de bloemetjes die een pluim verdient voor zijn of haar engagement in pleegzorg. Dat kan gaan over een pleeggezin, ouders, een pleegzorgbegeleider,... Die persoon verrassen we dan met een bezoekje, een award en een artikel in Kleurrijk, ons pleegzorgtijdschrift.

Huisdieren in pleegzorg_Nala
Getuigenis

Huisdieren in pleegzorg

9 februari 2024

Of het nu gaat over een hond, een kat, een stel kippen of een konijn … tal van mensen kiezen ervoor om hun thuis te delen met een harige of gevleugelde metgezel en dat heeft zo zijn voordelen. Als levende wezens met behoeftes en gevoelens, bestrijden ze eenzaamheid, zorgen ze voor gezelligheid en hebben ze ook een positieve invloed op de ontwikkeling van onze (pleeg)kinderen. Drie pleeggezinnen getuigen over de rol die hun huisdier in hun leven vervult en over de (positieve) impact van hun trouwe metgezel.