Ga verder naar de inhoud

Vaccins en pleegzorg

26 februari 2021

We horen het nu bijna dagelijks in het nieuws: meer en meer mensen krijgen het vaccin tegen het coronavirus.

Dat roept de vraag op: “Hoe zit het nu weer met het vaccineren van pleegkinderen en pleegjongeren?” We zetten de algemene regels voor vrijwillige vaccinaties nog even op een rijtje.

Wie beslist?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten of het pleegkind of de pleegjongere zélf kan oordelen over zijn gezondheid en wat goed is voor hem/haar, of dat hij/zij daarvoor voldoende ondersteuning voor krijgt. Het is de dokter die dat beoordeelt.

  • Als de dokter vindt dat het pleegkind of de pleegjongere in staat is om te beslissen, mag die dus zelf kiezen of hij/zij gevaccineerd wil worden.
  • Als de dokter vindt dat het pleegkind of de pleegjongere NIET zelf kan beslissen, dan hebben de ouders of de voogd het recht om te kiezen of er gevaccineerd wordt.

Als het onderwerp ter sprake komt in het pleeggezin zonder dat er hierover afspraken zijn met de ouders, kaart men dat aan bij de begeleider van de dienst pleegzorg, zodat die het gesprek op gang kan brengen. Mogelijk passen jullie samen de afsprakennota aan. De begeleider neemt een bemiddelende rol op.

Geraken jullie er niet uit, dan kunnen zowel de ouders als de pleegouders de rechtbank inschakelen. Voor pleegzorgplaatsingen door de jeugdrechtbank, kan de jeugdrechter beslissen over de vaccinatie. In de andere gevallen moet men naar de familierechtbank stappen, die dan de knoop doorhakt.

Het is altijd belangrijk dat je de keuze om jezelf of een kind te laten vaccineren heel bewust maakt. Zorg dus dat je genoeg goede informatie hebt.

Voor pleegjongeren tussen 12 en 15 jaar is er een licht afwijkende procedure afgesproken om te zorgen voor een vlotte doorloop in de vaccinatiecentra. Alle informatie daarover vind je in het nieuwsbericht 'Vaccinatie COVID-19 voor 12- tot 15-jarige pleegjongeren'.

Een uitzondering

Als een pleegkind of pleegjongere pleegzorg combineert met een verblijf in een erkende voorziening, kan die in de voorziening preventief een vaccinatie krijgen. Dat gebeurt dan volgens de regels van de Vlaamse Regering. Die kan je lezen op www.laatjevaccineren.be.

COVID-19-vaccins

Hoe werkt het coronavaccin? Ga ik ziek worden van zo’n vaccin? En welke soorten vaccins zijn er eigenlijk? We zitten allemaal met heel wat vragen. Op www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccins kan je alle antwoorden op die vragen vinden.

Andere interessante artikels

Vaccin-spuit-covid-corona
Nieuws

Boostervaccins voor pleegkinderen

19 september 2022

Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar krijgen in Vlaanderen de kans om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Kleuter-lente
Getuigenis

Victor kreeg een ‘extra familie’ cadeau

2 september 2022

Katrien, de mama van de vijfjarige Victor , heeft al jaren gezondheidsproblemen. Een auto-ongeluk, de ondersteuningsnood van haar moeder en de pandemie zorgden ervoor dat zij over de grenzen van haar draagkracht ging. Ondersteunende pleegzorg bood een oplossing.

Kind voetballen
Getuigenis

We kijken bij elke beslissing wat het beste is voor onze zoon

11 augustus 2022

De zoon van Elly* en haar man verblijft bijna zeven jaar in een pleeggezin. Een situatie die niet altijd makkelijk is voor hen, maar waar ze wel het beste van proberen te maken.