Ga verder naar de inhoud

Uitbreiding van bezoekmogelijkheden binnen pleegzorg

29 april 2020

Sinds begin mei is de Belgische Overheid stap voor stap de exitstrategie uit de coronacrisis aan het uitrollen. Wat betekent dat voor de bezoekregelingen binnen pleegzorg?

UPDATE 15/05/2020

Tijdens de coronacrisis zoeken we samen met het Agentschap Opgroeien voortdurend naar een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid om de richtlijnen voor pleegzorg vorm te geven. Dankzij de versoepeling van de algemene richtlijnen, kunnen we ook voor pleegzorg de bezoekmogelijkheden uitbreiden.

Let op, om alles zo vlot mogelijk te kunnen organiseren vragen we jou om jouw pleegzorgdienst even de tijd te geven om jou te contacteren. We zoeken steeds naar een gepaste oplossing op maat van elke situatie.

Dagbezoek

Vanaf 4 mei zijn bezoeken tussen ouders en pleegkinderen opnieuw mogelijk. Sinds die datum zijn de pleegzorgbegeleiders in overleg met pleegzorgers en ouders om na te gaan op welke manier bezoeken in veilige omstandigheden gepland kunnen worden. Om die bezoeken zo zorgzaam mogelijk te laten plaatsvinden, opteren we in deze fase voor korte bezoeken in open lucht of op de locaties van de dienst. Jouw pleegzorgdienst neemt daarvoor contact op met jou.

Vanaf 21 mei
wordt het mogelijk om bezoeken te organiseren in een huiselijke sfeer, waarbij (pleeg)gezinnen bij elkaar op bezoek gaan of waarbij een pleegkind/pleeggast voor enkele uren in een ander gezin wordt opgevangen.

Bij dagbezoeken is de beperking tot één contactbubbel van toepassing.

Weekendbezoek

Vanaf donderdag 21 mei zijn weekendbezoeken toegelaten. Pleegkinderen en pleeggasten kunnen vanaf die datum ook blijven overnachten bij hun bezoek. Fysiek contact kan, maar het is héél belangrijk dat je dat zo beperkt mogelijk houdt. Bovendien gelden de volgende voorwaarden:

  • Hou het bezoek beperkt tot mensen uit één contactbubbel, met uitzondering van situaties van gescheiden (pleeg)ouders. Een belangrijke uitzondering zijn ook broers en zussen: zij kunnen samen op bezoek gaan, ongeacht waar ze verblijven.
  • Zorg dat het pleegkind/de pleeggast zo veel mogelijk eigen materiaal gebruikt, zoals bestek, handdoeken…
  • Een weekendbezoek kan enkel doorgaan als je begeleider op de hoogte is. Hij of zij zal samen met jou en alle andere betrokkenen de nodige afspraken maken.
  • Zowel het pleegkind/de pleeggast als de personen waarbij ze op bezoek gaan hebben de laatste 14 dagen geen symptomen gehad.
  • Was regelmatig je handen.
  • Poets en verlucht je woonplaats regelmatig.
  • We begrijpen dat fysiek contact erbij hoort, maar we vragen wel om tijdens het bezoek de social distance zo goed mogelijk te respecteren.

Jouw pleegzorgdienst zal zo snel mogelijk contact opnemen met jou om de mogelijkheden voor jouw situatie te bekijken.

Wat met gedeelde opvang?

Vanaf 21 mei zijn ook onderstaande soorten van opvang weer toegestaan, onder dezelfde voorwaarden als voor weekendopvang (zie hierboven).

  • Gedeelde opvang: pleeggezin en gezin met nachtopvang
    Het gaat hierbij over bezoeken van één of meerdere nachten (onder meer de weekendregelingen).

Gedeelde opvang tussen pleeggezin en voorziening (MFC, OVBJ, …)
Bezoeken van pleegkinderen en -gasten die ook opgevangen worden in een voorziening en voor wie het pleeggezin de context is.

Voor de combinaties met schoolinternaten moet rekening gehouden worden met de opstart van het onderwijs. Die situaties bespreek je best even met je pleegzorgbegeleider.

Bijsturing mogelijk

De bezoek- en weekendregeling wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd, waarbij een stap terug misschien nodig kan zijn.

Vragen?

We begrijpen dat er heel wat vragen zijn bij de praktische organisatie van de bezoeken. We zijn dan ook voortdurend in onderling overleg met de verschillende provinciale diensten om gemeenschappelijke antwoorden te vinden op al die concrete vragen. Hou onze website en socialemediakanalen in de gaten voor de meest recente updates.

Andere interessante artikels

P en p team jongere 1 3
Getuigenis

Partners in Parenting - Kamiel woont in een leefgroep en heeft een logeergezin

14 juli 2022

Kamiel woont al een hele tijd in Ten Dries, eigenlijk al sinds hij baby was. Nu gaat hij sinds twee jaar twee keer per maand naar het gezin van Veerle en Dirk.

P en p team jongere 2 3
Getuigenis

Partners in Parenting - Katriens leven in de voorziening en in haar pleeggezin

14 juli 2022

Katrien vertelt over haar pleeggezin en leefgroep

P en p team veerle 1
Getuigenis

Partners in Parenting - Veerle Baertsoen - de combinatie leefgroep en pleegzorg

14 juli 2022

We spraken met Veerle over de meerwaarde van het Project “Partners in Parenting voor de kinderen van VZW Jongerenzorg. Bij het project Partners in Parenting blijft niet alleen het bed in de leefgroep beschikbaar en kan de hulp van de leefgroep ingeschakeld worden, er wordt ook nog een stuk expertise van pleegzorg aan toegevoegd.