Ga verder naar de inhoud

Pleegzorg en kinderopvang

11 januari 2023

Al geruime tijd en met regelmaat signaleert cliëntenorganisatie Pleegzorg Vlaanderen de moeilijkheden die pleegzorgers ervaren bij het zoeken naar een plekje voor hun jonge pleegkind in de kinderopvang. De provinciale pleegzorgdiensten rapporteerden aan het Agentschap Opgroeien dat kandidaat-pleegouders tijdens gesprekken vaker aangeven om die reden niet te opteren voor de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar.

Image00008

De overheid heeft al een aantal maatregelen genomen om pleegzorgers daarin te ondersteunen. Zo bestaat er sinds 1 januari 2019 de mogelijkheid tot pleegouderverlof bij de opstart van een langdurige plaatsing. Pleegzorgers hebben automatisch recht op het laagste tarief in de inkomensgerelateerde kinderopvang voor hun pleegkindje. Ook geldt voor hen een voorrangsregel, die in de praktijk bij gebrek aan vrije plaatsen helaas weinig soelaas biedt.

In de bevoegde Commissie Welzijn in het Vlaams Parlement stelde Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers op 10 januari 2023 een aantal vragen aan minister Crevits om de toegang tot kinderopvang voor pleegzorgers te versterken. Ze lanceerde daarbij zelf ook meteen een concreet voorstel: de verhoging van de kinderopvangtoeslag voor pleegzorgers die gebruik (moeten) maken van de niet-inkomensgerelateerde kinderopvanginitiatieven.

Minister Crevits gaf daarop volgende interessante antwoorden

"Zoals u weet is er al een voorrangsregeling bij de inkomensgerelateerde kinderopvang. Opgroeien bekijkt met de pleegzorgdiensten of er een financiële compensatie kan worden voorzien als pleegouders wegens sluiting of schorsing een beroep moeten doen op een kinderopvanginitiatief dat niet werkt met inkomensgerelateerde tarieven. We spraken in de commissie ook al eerder over de mogelijkheid van bijzondere kosten in het kader van pleegzorg.

(…)

De kinderopvangtoeslag is een universeel bedrag dat voor alle ouders die gebruik maken van niet-inkomensgerelateerde kinderopvang wordt toegekend. Daarnaast is er binnen het Groeipakket een zorgtoeslag voor pleegkinderen, die maandelijks 66,89 euro bedraagt, en ontvangen pleegouders ook een pleegzorgvergoeding.

Als we bijkomend willen differentiëren in het Groeipakket, spreken we eerder van een aparte toeslag voor pleegouders die gebruik maken van kinderopvang. Dat zou een participatietoeslag zijn.

Dit is een piste die verder onderzocht moet worden naar haalbaarheid, effectiviteit en kostprijs, als een maatregel die kan bijdragen tot meer kansen voor de 0- tot 2-jarigen in de pleegzorg. Wordt dus vervolgd.

Jeremie Vaneeckhout onderschreef de tussenkomst van zijn collega Schryvers en vroeg de minister naar een timing.

Minister Crevits: “Wel, we moeten nu eens kijken of dat een substantiële verbetering kan zijn. Dan moet er ook voor een budget gezorgd worden. Dat gaat hier niet over reusachtige bedragen, dat kan ook snel gaan. Maar het is een interessante piste die we nu bekijken en dan moeten we ook zoeken naar een duurzaam budget.”

De integrale tekst van deze bespreking in het Vlaams Parlement kan je hier lezen.

230626 Brussel

Omdat er op dit moment effectief een structureel tekort aan plaatsen is binnen de kinderopvang, is het momenteel geen haalbare kaart om in kinderopvanginitiatieven plaatsen vrij te houden voor pleegzorgsituaties of daarvoor in overtal te gaan. De voorgestelde maatregel moet de kansen voor een pleeggezin om in de buurt een betaalbare kinderopvang te vinden verhogen.

Katrien Schryvers heeft intussen een conceptnota opgesteld als aanzet om via parlementaire weg dergelijke verhoging van de kinderopvangtoeslag (of participatietoeslag) te realiseren. Pleegzorg Vlaanderen wordt daar verder actief bij betrokken. Daarnaast blijft de cliëntenorganisatie het kabinet en het Agentschap aanspreken om de nodige verdere stappen te zetten.

Andere interessante artikels

Babbel bus
Nieuws

Steun De Babbel Bus

24 november 2023

Via De Warmste Week zamelen we geld in voor De Babbel Bus: een mobiele therapieruimte voor pleegkinderen die het moeilijk hebben.

PHOTO 2023 08 21 15 43 40

Een dag op ons eerste kampje sensomotoriek

13 september 2023

Deze zomer organiseerden we vanuit Pleegzorg Oost-Vlaanderen twee kampen, specifiek gericht op jonge kinderen met traumatische- en verlieservaringen. Aan de hand van sensomotorisch werk reikten we kinderen handvaten aan om niet langer overspoeld te worden door gewaarwordingen en emoties die associaties met het verleden met zich mee brengen.

We beleven dag één mee met een pleegkind die aan het kamp deelnam.

Spaarpotje
Nieuws

Spaarrekening BNP Paribas Fortis

25 augustus 2023

Heel wat pleegjongeren ontvingen de voorbije weken een brief van BNP Paribas Fortis over een spaarrekening bij die bank. Pleegzorg Vlaanderen nam contact op met de bank om dit uit te zoeken. Blijkbaar is er tijdens een update van het systeem bij de bank iets verkeerd gelopen was en is er verkeerde informatie uitgestuurd.