Ga verder naar de inhoud

Kinderopvang

24 september 2021

Pleegzorgers krijgen voorrang als ze een pleegkind aanmelden bij de voorschoolse opvang.

Voorrang voor pleegkinderen

Het decreet Kinderopvang (art 8, §1, 4°) stelt dat pleegzorgers sinds 1 april 2014 voorrang genieten wanneer ze hun pleegkind aanmelden bij de voorschoolse kinderopvang.

Voorwaarde is wel dat die kinderopvang erkend wordt door Kind & Gezin als inkomensgerelateerde kinderopvang (of kinderopvang met inkomenstarief).

Laagste tarief

Pleegzorgers betalen het laagste tarief voor kinderopvang, ongeacht hun inkomen, op voorwaarde dat de kinderopvang door Kind & Gezin erkend en gesubsidieerd is als inkomensgerelateerde kinderopvang. Dat geldt dus niet voor de andere kinderopvanginitiatieven.

Andere interessante artikels

Vakantiekortingen

Ondersteuning op maat, Vrije tijd

Enkele partners geven korting aan pleeggezinnen voor de vakanties die ze organiseren.

Besluitvorming bij een terugkeer naar huis

Ondersteuning op maat

Deze nieuwsbrief bespreekt een Vlaams onderzoek naar de criteria die gebruikt worden door begeleiders bij het nemen van een beslissing over terugkeer naar huis. Daarnaast wordt onderzocht hoe belangrijk deze criteria zijn voor de begeleiders én hoe complex het volgens hen is om deze te beoordelen.