Ga verder naar de inhoud

Kinderopvang

24 september 2021

Pleegzorgers krijgen voorrang als ze een pleegkind aanmelden bij de voorschoolse opvang.

Voorrang voor pleegkinderen

Het decreet Kinderopvang (art 8, §1, 4°) stelt dat pleegzorgers sinds 1 april 2014 voorrang genieten wanneer ze hun pleegkind aanmelden bij de voorschoolse kinderopvang.

Voorwaarde is wel dat die kinderopvang erkend wordt door Kind & Gezin als inkomensgerelateerde kinderopvang (of kinderopvang met inkomenstarief).

Laagste tarief

Pleegzorgers betalen het laagste tarief voor kinderopvang, ongeacht hun inkomen, op voorwaarde dat de kinderopvang door Kind & Gezin erkend en gesubsidieerd is als inkomensgerelateerde kinderopvang. Dat geldt dus niet voor de andere kinderopvanginitiatieven.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Pleegzorg Vlaanderen publiceert jaarlijks een jaarverslag. Daarin geven we een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorgaande jaar.

Omstandigheidsverlof - klein verlet

Administratie, Verlofregelingen, Ondersteuning op maat

Leden van het pleeggezin in langdurige pleegzorg kunnen sinds kort gebruik maken van het klein verlet, ook nadat de pleegzorgsituatie formeel gestopt is. Pleegzorgers in kortdurende pleegzorg hebben enkel recht op klein verlet bij overlijden.