Ga verder naar de inhoud

Pleegouderverlof van kracht, ook voor Vlaamse ambtenaren

05 april 2019

Sinds 1 januari 2019 heeft een pleegouder die werknemer of zelfstandige is, recht op zes weken pleegouderverlof wanneer een pleegkind langdurig in het gezin komt wonen. Eenzelfde regeling geldt vanaf 1 april 2019 ook voor Vlaamse ambtenaren en intussen ook (zij het als opvangverlof net iets anders) voor Vlaams onderwijspersoneel.

Pleegouders die voor minstens 6 maanden een minderjarig pleegkind continu opvangen in hun gezin, kunnen nu een aanvraag doen voor pleegouderverlof. Dit pleegouderverlof moet aanvangen binnen de 12 maanden nadat het kind op het adres van het pleeggezin werd ingeschreven. Dan kunnen ze 6 weken extra verlof opnemen om het pleegkind beter te laten wennen en het gezin tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze termijnen worden verlengd wanneer twee of meer nieuwe pleegkinderen gelijktijdig in het pleeggezin verwelkomd worden of wanneer het kind een (vermoeden van) handicap heeft. Enkel werknemers, zelfstandigen en Vlaamse ambtenaren komen momenteel in aanmerking voor het pleegouderverlof. Voor Vlaams onderwijspersoneel bestaat sinds kort een gelijkaardig opvangverlof, dat evenwel binnen de 4 maanden na inschrijving op het adres moet aanvangen.

Vanaf 18 maart 2019 zijn werkgevers verplicht om de eerste drie dagen pleegouderverlof van hun werknemer uit te betalen; de rest komt ten laste van de mutualiteit. Zelfstandigen ontvangen een forfaitaire vergoeding van de mutualiteit. Vlaamse ambtenaren ontvangen tijdens de periode van hun pleegouderverlof 82% van hun salaris.

Concreet betekent dit dat het pleegouderverlof nu volledig in voege is voor werknemers, zelfstandigen en Vlaamse ambtenaren en het opvangverlof voor Vlaams onderwijspersoneel.

Voor een goed begrip: het pleegouderverlof staat los van het pleegzorgverlof. Daarbij verdeel je als pleegouders 6 verlofdagen per jaar in functie van specifieke verplichtingen binnen de pleegzorgsituatie.

Meer vragen over pleegouderverlof?

Een overzicht van verlofstelsels voor pleegouders, vind je in de informatiebank. Voor meer info kan je ook terecht bij je pleegzorgbegeleider.

Andere interessante artikels

P14 pleegzorgpluim 2
Nieuws

Een pleegzorgpluim voor Rik!

23 februari 2024

Elk kwartaal zetten we bij pleegzorg iemand in de bloemetjes die een pluim verdient voor zijn of haar engagement in pleegzorg. Dat kan gaan over een pleeggezin, ouders, een pleegzorgbegeleider,... Die persoon verrassen we dan met een bezoekje, een award en een artikel in Kleurrijk, ons pleegzorgtijdschrift.

Huisdieren in pleegzorg
Getuigenis

Huisdieren in pleegzorg

9 februari 2024
Of het nu gaat over een hond, een kat, een stel kippen of een konijn … tal van mensen kiezen ervoor om hun thuis te delen met een harige of…
Campagne Meetjesland visual
Nieuws

Zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen in Meetjesland

15 januari 2024

Maandag 15 januari starten we vanuit Pleegzorg Oost-Vlaanderen met een campagne om nieuwe pleeggezinnen te vinden in het Meetjesland. De zoektocht concentreert zich in de gemeenten Aalter, Lievegem en Sint-Laureins waar op dit ogenblik een gebrek aan pleeggezinnen is.