Ga verder naar de inhoud

Pleegouderverlof van kracht, ook voor Vlaamse ambtenaren

05 april 2019

Sinds 1 januari 2019 heeft een pleegouder die werknemer of zelfstandige is, recht op zes weken pleegouderverlof wanneer een pleegkind langdurig in het gezin komt wonen. Eenzelfde regeling geldt vanaf 1 april 2019 ook voor Vlaamse ambtenaren en intussen ook (zij het als opvangverlof net iets anders) voor Vlaams onderwijspersoneel.

Pleegouders die voor minstens 6 maanden een minderjarig pleegkind continu opvangen in hun gezin, kunnen nu een aanvraag doen voor pleegouderverlof. Dit pleegouderverlof moet aanvangen binnen de 12 maanden nadat het kind op het adres van het pleeggezin werd ingeschreven. Dan kunnen ze 6 weken extra verlof opnemen om het pleegkind beter te laten wennen en het gezin tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze termijnen worden verlengd wanneer twee of meer nieuwe pleegkinderen gelijktijdig in het pleeggezin verwelkomd worden of wanneer het kind een (vermoeden van) handicap heeft. Enkel werknemers, zelfstandigen en Vlaamse ambtenaren komen momenteel in aanmerking voor het pleegouderverlof. Voor Vlaams onderwijspersoneel bestaat sinds kort een gelijkaardig opvangverlof, dat evenwel binnen de 4 maanden na inschrijving op het adres moet aanvangen.

Vanaf 18 maart 2019 zijn werkgevers verplicht om de eerste drie dagen pleegouderverlof van hun werknemer uit te betalen; de rest komt ten laste van de mutualiteit. Zelfstandigen ontvangen een forfaitaire vergoeding van de mutualiteit. Vlaamse ambtenaren ontvangen tijdens de periode van hun pleegouderverlof 82% van hun salaris.

Concreet betekent dit dat het pleegouderverlof nu volledig in voege is voor werknemers, zelfstandigen en Vlaamse ambtenaren en het opvangverlof voor Vlaams onderwijspersoneel.

Voor een goed begrip: het pleegouderverlof staat los van het pleegzorgverlof. Daarbij verdeel je als pleegouders 6 verlofdagen per jaar in functie van specifieke verplichtingen binnen de pleegzorgsituatie.

Meer vragen over pleegouderverlof?

Een overzicht van verlofstelsels voor pleegouders, vind je in de informatiebank. Voor meer info kan je ook terecht bij je pleegzorgbegeleider.

Andere interessante artikels

P en p team jongere 1 3
Getuigenis

Partners in Parenting - Kamiel woont in een leefgroep en heeft een logeergezin

14 juli 2022

Kamiel woont al een hele tijd in Ten Dries, eigenlijk al sinds hij baby was. Nu gaat hij sinds twee jaar twee keer per maand naar het gezin van Veerle en Dirk.

P en p team jongere 2 3
Getuigenis

Partners in Parenting - Katriens leven in de voorziening en in haar pleeggezin

14 juli 2022

Katrien vertelt over haar pleeggezin en leefgroep

P en p team veerle 1
Getuigenis

Partners in Parenting - Veerle Baertsoen - de combinatie leefgroep en pleegzorg

14 juli 2022

We spraken met Veerle over de meerwaarde van het Project “Partners in Parenting voor de kinderen van VZW Jongerenzorg. Bij het project Partners in Parenting blijft niet alleen het bed in de leefgroep beschikbaar en kan de hulp van de leefgroep ingeschakeld worden, er wordt ook nog een stuk expertise van pleegzorg aan toegevoegd.