Ga verder naar de inhoud

Ouders in dialoog over pleegzorg

26 februari 2019

Zaterdag 23 februari organiseerde Pleegzorg Vlaanderen een dialoogdag met ouders van kinderen in pleegzorg.

De mening van deze groep is weinig gehoord, maar wel cruciaal binnen de driehoek ‘kind-pleegzorger-ouder’ waarop pleegzorg gestoeld is. Het doel van deze dialoogdag was om van de ouders zelf te horen hoe volgens hen het pleegzorgbeleid in Vlaanderen nog beter kan.

Een van de thema’s is de premie voor ouders om het contact met hun kinderen te vergemakkelijken. Vaak ontbreken de financiële middelen om verplaatsingen te maken, een klein duwtje in de rug door het trein- of busticket terug te betalen kan een groot verschil maken. In het nieuwe systeem van het groeipakket is er voor nieuwe langdurige pleegzorgsituaties immers geen financiële vergoeding meer voor de ouders.

Er is bovendien een sterke nood aan meer transparantie in de communicatie met jeugdrechters, consulenten en pleegzorgbegeleiders. Ook als de boodschap hard is, willen de ouders graag open communicatie. Dat zorgt voor duidelijkheid en vertrouwen. Beide onontbeerlijk in een situatie waarin je je eigen kinderen uit je gezin ziet vertrekken.

De ouders vragen ook om meer ervaringsdeskundigheid binnen te brengen in de jeugdzorg. Hulpverleners weten vaak niet wat het betekent om in armoede op te groeien, wat het moeilijker maakt om in te spelen op de uitdagingen die zo’n levensomstandigheden bieden. Ook in de opleiding van hulpverleners zou er meer aandacht moeten zijn voor de specifieke situatie van mensen die leven in kansarmoede en sociale uitsluiting. Meer begrip laat hen toe om beter te helpen.

Stigma aanpakken

En dan is er nog het stresserende stigma. Het maatschappelijk beeld van ouders met kinderen in pleegzorg is heel negatief, zegt een van de ouders: “Ouders die beseffen dat ze hun kinderen tijdelijk niet de nodige zorg kunnen bieden en zelf op zoek gaan naar hulp, die maken een ongelooflijk dappere opoffering. Toch bestempelt de maatschappij ook hen vaak als ‘slechte ouders’. Mensen beseffen niet altijd hoe moeilijk het is om een kind op te voeden in een moeilijke situatie, bijvoorbeeld wanneer een ouder onder een psychiatrische problematiek leidt. Wat meer begrip van de maatschappij zou er al voor zorgen dat het eigenbeeld van de ouders verbetert, wat cruciaal is om uit de problemen te raken.”

De verzamelde input wordt nu verwerkt en verder afgetoetst binnen andere oudergroepen. Deze dag kadert trouwens in een reeks van dialoogdagen waarmee we de feedback verzamelen van de verschillende doelgroepen: pleegzorgers, jongeren, pleeggasten, etc. Pleegzorg Vlaanderen bundelt al die feedback in een aanbevelingsdocument waarmee we in oktober naar het Vlaams Parlement trekken. Daar organiseren we een Grote Dialoogdag die de verschillende groepen binnen pleegzorg de kans biedt om rechtstreeks in gesprek te gaan met beleidsmakers en mensen uit het werkveld (politici, zorgverleners, juridische instanties,...). Later dit jaar hoort u daar nog meer over.

Andere interessante artikels

P14 pleegzorgpluim 2
Nieuws

Een pleegzorgpluim voor Rik!

23 februari 2024

Elk kwartaal zetten we bij pleegzorg iemand in de bloemetjes die een pluim verdient voor zijn of haar engagement in pleegzorg. Dat kan gaan over een pleeggezin, ouders, een pleegzorgbegeleider,... Die persoon verrassen we dan met een bezoekje, een award en een artikel in Kleurrijk, ons pleegzorgtijdschrift.

Huisdieren in pleegzorg
Getuigenis

Huisdieren in pleegzorg

9 februari 2024
Of het nu gaat over een hond, een kat, een stel kippen of een konijn … tal van mensen kiezen ervoor om hun thuis te delen met een harige of…
Campagne Meetjesland visual
Nieuws

Zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen in Meetjesland

15 januari 2024

Maandag 15 januari starten we vanuit Pleegzorg Oost-Vlaanderen met een campagne om nieuwe pleeggezinnen te vinden in het Meetjesland. De zoektocht concentreert zich in de gemeenten Aalter, Lievegem en Sint-Laureins waar op dit ogenblik een gebrek aan pleeggezinnen is.