Ga verder naar de inhoud

Dankbaar terugblikken

08 maart 2022

Er zijn binnen Pleegzorg Oost-Vlaanderen heel wat vrouwen aan de slag die een positieve stempel drukken op onze organisatie. Maar op de Wereldvrouwendag zetten we graag één heel bijzondere top collega in de kijker. Ann Macharis, onze medewerker regioadministratie in Appels.

Ann 3

"Binnenkort eindigt Ann Macharis haar actieve beroepsloopbaan. Wij vonden dit een mooie aanleiding voor een gezamenlijke terugblik op 45 jaar harde arbeid, met tien jaar pleegzorg als afsluiter.

Gedurende 35 jaar bestond haar beroepsleven uit cijfers en doelen halen, de lat voortdurend hoger leggen. Zoals zoveel anderen werd zij al die jaren meegezogen in de dynamiek die daarbij hoort. Maar maakte dit haar gelukkig? Groot was haar verbazing toen zij tien jaar geleden als administratieve medewerker startte bij pleegzorg. Een totaal nieuwe wereld ging voor haar open: hier ging het niet om cijfers, maar om mensen!

Ann wist dat er pleeggezinnen waren die kinderen met een moeilijke thuissituatie opvingen, maar zij had zich nooit gerealiseerd dat het om zo veel kinderen en zo veel gezinnen ging, evenmin dat de problematiek vaak zo groot was. Samen met ons is zij al die pleegzorgers heel dankbaar. Zij noemt hen zonder schroom grote helden! Het belang van hun engagement in het leven van veel kinderen kan niet genoeg benadrukt worden.

Daarnaast blijft Ann nog dagelijks onder de indruk van de rol en de aanpak van begeleiders. Ook voor die vaak heel jonge mensen heeft zij grenzeloos veel respect. Tijdens haar werk in de afdeling Waas en Dender hoorde zij hen dagelijks met grote betrokkenheid en veel warmte en respect over ‘hun’ begeleidingen praten. Ze zag hoe begaan zij zijn als een begeleiding dreigt fout te lopen.

Als medewerker in de regioadministratie zag zij wat het betekent voor begeleiders wanneer hun goede bedoelingen door anderen fout begrepen worden. Gelukkig zijn er voor hen ook positieve ervaringen en vinden zij in nood steun bij elkaar en in hun team.

De enorme groei van het aantal plaatsingen gedurende de voorbije jaren verontrust Ann. De oorzaken voor die groei blijven onduidelijk: Ann vraagt zich af of er de voorbije jaren te veel probleemsituaties onder de radar gebleven zijn die nu het daglicht zien. Of zijn de mensen ondertussen meer vertrouwd met de werking van pleegzorg en werkt dat drempelverlagend? (Alhoewel velen nog denken dat wij een organisatie van thuisverpleegsters zijn. 😊)

Ann stopt deze zomer met werken. Zij blikt tevreden terug op haar loopbaan. Zij heeft de kansen gegrepen die op haar pad kwamen. Die kansen hebben haar mooie ervaringen laten meemaken. Zij heeft veel fijne mensen ontmoet en daar mooie en langdurige vriendschappen aan overgehouden. Dat is voor haar veel geld waard. Het laatste stuk van haar loopbaan – tien jaar bij pleegzorg – beschrijft zij als het beste wat haar kon overkomen. Zij vertrekt als een dankbaar mens. Wij zijn haar dankbaar voor wat zij ons geboden heeft."


Johan Van der Sypt
Algemeen directeur Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Andere interessante artikels

kind dromen
Nieuws

Waar dromen pleegkinderen van?

14 maart 2023

Pleegkinderen en pleeggasten hebben kleine en grote dromen, net als iedereen. Pleeggezinnen helpen die kleine en grote dromen van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek waar te maken. Maar af en toe zijn die dromen net iets te groot om binnen het pleeggezin gerealiseerd te worden. Naar die dromen gaat Pleegzorg Vlaanderen nu op zoek om te kijken of we ze samen met jullie kunnen realiseren.

Image00008
Nieuws

Pleegzorg en kinderopvang

11 januari 2023

Al geruime tijd en met regelmaat signaleert cliëntenorganisatie Pleegzorg Vlaanderen de moeilijkheden die pleegzorgers ervaren bij het zoeken naar een plekje voor hun jonge pleegkind in de kinderopvang. De provinciale pleegzorgdiensten rapporteerden aan het Agentschap Opgroeien dat kandidaat-pleegouders tijdens gesprekken vaker aangeven om die reden niet te opteren voor de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar.

Pleegzorgvergoeding en stijgende kosten voor het levensonderhoud
Nieuws

Pleegzorgvergoeding en stijgende kosten voor het levensonderhoud

21 december 2022

De voorbije dagen ontvingen we enkele vragen van pleegzorgers over de indexering van de dagvergoedingen binnen pleegzorg. De aanleiding was de aankondiging van de Nederlandse regering dat zij de dagvergoeding vanaf 1 januari 2023 met 14,3 procent optrekt.