Ga verder naar de inhoud

Dankbaar terugblikken

08 maart 2022

Er zijn binnen Pleegzorg Oost-Vlaanderen heel wat vrouwen aan de slag die een positieve stempel drukken op onze organisatie. Maar op de Wereldvrouwendag zetten we graag één heel bijzondere top collega in de kijker. Ann Macharis, onze medewerker regioadministratie in Appels.

Ann 3

"Binnenkort eindigt Ann Macharis haar actieve beroepsloopbaan. Wij vonden dit een mooie aanleiding voor een gezamenlijke terugblik op 45 jaar harde arbeid, met tien jaar pleegzorg als afsluiter.

Gedurende 35 jaar bestond haar beroepsleven uit cijfers en doelen halen, de lat voortdurend hoger leggen. Zoals zoveel anderen werd zij al die jaren meegezogen in de dynamiek die daarbij hoort. Maar maakte dit haar gelukkig? Groot was haar verbazing toen zij tien jaar geleden als administratieve medewerker startte bij pleegzorg. Een totaal nieuwe wereld ging voor haar open: hier ging het niet om cijfers, maar om mensen!

Ann wist dat er pleeggezinnen waren die kinderen met een moeilijke thuissituatie opvingen, maar zij had zich nooit gerealiseerd dat het om zo veel kinderen en zo veel gezinnen ging, evenmin dat de problematiek vaak zo groot was. Samen met ons is zij al die pleegzorgers heel dankbaar. Zij noemt hen zonder schroom grote helden! Het belang van hun engagement in het leven van veel kinderen kan niet genoeg benadrukt worden.

Daarnaast blijft Ann nog dagelijks onder de indruk van de rol en de aanpak van begeleiders. Ook voor die vaak heel jonge mensen heeft zij grenzeloos veel respect. Tijdens haar werk in de afdeling Waas en Dender hoorde zij hen dagelijks met grote betrokkenheid en veel warmte en respect over ‘hun’ begeleidingen praten. Ze zag hoe begaan zij zijn als een begeleiding dreigt fout te lopen.

Als medewerker in de regioadministratie zag zij wat het betekent voor begeleiders wanneer hun goede bedoelingen door anderen fout begrepen worden. Gelukkig zijn er voor hen ook positieve ervaringen en vinden zij in nood steun bij elkaar en in hun team.

De enorme groei van het aantal plaatsingen gedurende de voorbije jaren verontrust Ann. De oorzaken voor die groei blijven onduidelijk: Ann vraagt zich af of er de voorbije jaren te veel probleemsituaties onder de radar gebleven zijn die nu het daglicht zien. Of zijn de mensen ondertussen meer vertrouwd met de werking van pleegzorg en werkt dat drempelverlagend? (Alhoewel velen nog denken dat wij een organisatie van thuisverpleegsters zijn. 😊)

Ann stopt deze zomer met werken. Zij blikt tevreden terug op haar loopbaan. Zij heeft de kansen gegrepen die op haar pad kwamen. Die kansen hebben haar mooie ervaringen laten meemaken. Zij heeft veel fijne mensen ontmoet en daar mooie en langdurige vriendschappen aan overgehouden. Dat is voor haar veel geld waard. Het laatste stuk van haar loopbaan – tien jaar bij pleegzorg – beschrijft zij als het beste wat haar kon overkomen. Zij vertrekt als een dankbaar mens. Wij zijn haar dankbaar voor wat zij ons geboden heeft."


Johan Van der Sypt
Algemeen directeur Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Andere interessante artikels

ouder kinderen vliegeren
Nieuws

Nieuwe toolkit: Ouders in Pleegzorg

29 april 2022

Ouders hebben vaak veel vragen als de piste Pleegzorg op tafel ligt. Voor hulpverleners is het niet altijd evident om hier een antwoord op te geven. Daarom ontwikkelden we een pakket om ouders én hulpverleners beter te informeren over pleegzorg.

Fietsactie campagnebeeld
Nieuws

De Ronde van Pleegzorg Vlaanderen

29 maart 2022

Op woensdag 30 maart, aan de vooravond van de 'echte' Ronde van Vlaanderen, openen we 50 fietsroutes om pleegzorg in de kijker te zetten. Pleegzorg Vlaanderen is altijd op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. En jij kan hier mee helpen! Fiets met ons mee en help zo pleegzorg in de kijker te zetten.

papa kind bouwen huis
Getuigenis

Een gASStgezin maakt het verschil

15 maart 2022

Om onze overtuiging dat "gASStvrij hét verschil kan maken" kracht bij te zetten, willen wij jullie de getuigenis van Isabelle en Philip niet onthouden.