Ga verder naar de inhoud

Corona-ouderschapsverlof: wat en hoe?

04 mei 2020

(Pleeg)ouders die in loondienst werken, kunnen van 1 mei t/m 30 september corona-ouderschapsverlof aanvragen. Maar wat is het corona-ouderschapsverlof juist, voor wie is het en hoe vraag je het aan?

UPDATE 1/07/2020

Wat is het corona-ouderschapsverlof?

Voor veel ouders en pleegouders is het puzzelen om (thuis)werk gecombineerd te krijgen met de opvang van kinderen en preteachen. Om die combinatie haalbaarder te maken heeft Minister van Werk Nathalie Muylle het corona-ouderschapsverlof uitgewerkt.

Het corona-ouderschapsverlof is een bijkomend ouderschapsverlof en heeft dus geen impact op andere thematische verloven. Je vraagt het aan bij de RVA, na akkoord van je werkgever.

Het corona-ouderschapsverlof kan snel en flexibel worden opgenomen in de periode tussen 1 mei (met terugwerkende kracht) en 30 september 2020. Het Koninklijk Besluit voor de verlenging tot eind september is op 30 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor voor de periode van 1 juli t/m 30 september de aanvraag kan ingediend worden.

Daarenboven wordt voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een handicap de uitkering voor het corona-ouderschapsverlof verhoogd tot 150% en alleen deze groep kan het ouderschapsverlof ook voltijds opnemen.

Voor wie is het corona-ouderschapsverlof?

 • Corona-ouderschapsverlof geldt voor werknemers, overheidspersoneel en zelfstandigen.
 • Het corona-ouderschapsverlof geldt voor alle ouders met minstens 1 kind jonger dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar in geval van handicap. Ook pleegouders komen in aanmerking, voor pleegkinderen onder dezelfde voorwaarden.
 • Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders als hij geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling.

Werk jij als zelfstandige? Dan kan je alle info voor jouw situatie nalezen in ons nieuwsbericht Corona-ouderschapsverlof ook voor zelfstandige pleegouders.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het is een bijkomend ouderschapsverlof dat je kan opnemen tussen 1 mei en 30 september van dit jaar. De opname van dit verlof heeft geen impact op andere thematische verloven en komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.
 • Je moet minstens een maand aan de slag zijn bij je werkgever.
 • Je kan het corona-ouderschapsverlof alleen deeltijds opnemen (uitzondering: zie volgend punt). Als je voltijds werkt op het moment van de aanvraag, heb je de keuze om je ouderschapsverlof halftijds of 1/5de op te nemen. Als je al deeltijds werkt, moet dat minstens 3/4de zijn op het moment van de aanvraag en kan je het ouderschapsverlof alleen opnemen door tijdelijk naar halftijds te gaan.
 • Enkel alleenwonende (pleeg)ouders en (pleeg)ouders van kinderen met een handicap kunnen het corona-ouderschapsverlof voltijds opnemen en dus de beroepsloopbaan tijdelijk volledig schorsen.
 • Je kan enkel corona-ouderschapsverlof opnemen als jouw werkgever daarmee akkoord gaat.
 • In akkoord met jouw werkgever kan je eventueel ook een lopend ouderschapsverlof omzetten in corona-ouderschapsverlof.
 • De premies worden met 25% verhoogd. Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende (pleeg)ouders en de (pleeg)ouders van een gehandicapt kind wordt vanaf 1 juli verhoogd met 50%.

Wanneer aanvragen?

Vanaf 15 mei kan jouw werkgever zijn deel van de aanvraag online indienen via de website van de RVA. Als dat in orde is, krijg je als werknemer een mail met daarin een link om jouw deel van de aanvraag te vervolledigen.

Je kan het corona-ouderschapsverlof aanvragen vanaf 1 mei:

 1. In één aaneengesloten periode;
 2. In één of meerdere periodes van één maand, al dan niet aaneensluitend;
 3. In één of meerdere periodes van een week, al dan niet aaneensluitend;
 4. Of een combinatie van 2 en 3.

Hoe aanvragen?

 • Je legt de vraag minstens 3 werkdagen op voorhand voor aan je werkgever. Een kortere termijn is mogelijk als je werkgever daarmee akkoord gaat. Je kan dat doen via e-mail, waarbij je de werkgever vraagt om de ontvangst van de e-mail te bevestigen.
 • De werkgever moet jouw vraag goed (of af)keuren binnen de 6 werkdagen.
 • Daarna moet dit worden aangevraagd bij de RVA. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de RVA.

Voor de aanvraag is enkel het aanvraagformulier, ingevuld door werkgever en werknemer, nodig.

Het reeds afgeleverd Pleegzorgattest (voor een pleegkind jonger dan 12 jaar) is een geldig bewijs dat je als pleegouder in aanmerking komt voor het corona-ouderschapsverlof. Je hoeft dat bewijsstuk bij de aanvraag niet toe te voegen; het volstaat dat je het ter beschikking houdt als de werkgever of de RVA ernaar zou vragen.

Voor pleegzorgsituaties van pleegjongeren met een handicap van 12 tot 21 jaar (en voor die specifieke situaties waarvoor bij handicap geen leeftijdsgrens geldt) is ook het Pleegzorgattest een geldig bewijs. Alleen moeten die pleegzorgers aanvullend ook over de nodige documenten beschikken die aantonen dat hun pleegjongere/-gast aan de voorwaarden voldoet. De omschrijving van een jongere met een handicap tot 21 jaar vind je terug op de website van de RVA bij het reguliere ouderschapsverlof onder 'Leeftijdsvoorwaarde van het kind'. Hier geldt opnieuw: je hoeft de documenten bij de aanvraag niet toe te voegen. Je moet ze enkel ter beschikking stellen als de werkgever of de RVA ernaar zou vragen.

Alle informatie met betrekking tot de aanvraagprocedure bij de RVA kan je nalezen op de website van de RVA.

Meer info?

Meer informatie en een overzicht van veelgestelde vragen kan je vinden op de website van de RVA.

Ouderschapsverlof voor pleegouders

Met het speciale corona-ouderschapsverlof kunnen pleegouders nu eenmalig een beroep doen op ouderschapsverlof. Als Pleegzorg Vlaanderen werken we verder op dit precedent om in de toekomst het gewone ouderschapsverlof ook te laten uitbreiden naar pleegouders.

Andere interessante artikels

Vaccin-spuit-covid-corona
Nieuws

Boostervaccins voor pleegkinderen

19 september 2022

Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar krijgen in Vlaanderen de kans om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Kleuter-lente
Getuigenis

Victor kreeg een ‘extra familie’ cadeau

2 september 2022

Katrien, de mama van de vijfjarige Victor , heeft al jaren gezondheidsproblemen. Een auto-ongeluk, de ondersteuningsnood van haar moeder en de pandemie zorgden ervoor dat zij over de grenzen van haar draagkracht ging. Ondersteunende pleegzorg bood een oplossing.

Kind voetballen
Getuigenis

We kijken bij elke beslissing wat het beste is voor onze zoon

11 augustus 2022

De zoon van Elly* en haar man verblijft bijna zeven jaar in een pleeggezin. Een situatie die niet altijd makkelijk is voor hen, maar waar ze wel het beste van proberen te maken.