Ga verder naar de inhoud

Rechten van pleegzorgers

17 september 2021

Als er een pleegkind of pleeggast bij jou komt wonen, verandert er heel wat. Weet dat jij als pleegouder verschillende rechten hebt.

Recht op begeleiding

Als pleeg- of gastgezin heb je recht op ondersteuning en begeleiding van een pleegzorgbegeleider. Die begeleider is je aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en praktische zaken. Hij of zij helpt ook bij de contacten met de ouders van je pleegkind of pleeggast of om extra manieren van ondersteuning te vinden. Bovendien kan je ook terugvallen op administratieve ondersteuning vanuit je pleegzorgdienst voor bepaalde praktische vragen.

Recht op informatie

Pleegzorgers kunnen altijd informatie opvragen over de pleegzorgdienst en haar werking. Wanneer een pleegkind in je gezin komt wonen heb je ook recht op informatie over het kind en zijn of haar voorgeschiedenis. Ook bij een pleeggast heb je recht op informatie over de volwassene en zijn of haar handicap of psychiatrische problematiek en voorgeschiedenis.

Recht op kennismaking

Voordat een pleeggast of pleegkind in je gezin komt wonen, heb je het recht om kennis te maken met het pleegkind of de pleeggast en de ouders of familie. Zo kan je zelf inschatten of je klaar bent voor een engagement als pleegzorger en kan je met een goed gevoel starten aan de opvang van het pleegkind of de pleeggast.

Recht op een pleegzorgvergoeding

Pleeggezinnen en gastgezinnen hebben recht op een pleegzorgvergoeding. De omvang van die vergoeding verschilt.

Afhankelijk van de leeftijd, problematiek en achtergrond van het pleegkind varieert de pleegzorgvergoeding voor pleeggezinnen tussen 13 en 20 euro per dag. Ook het recht op kinderbijslag speelt een rol in de bepaling van de vergoeding.

De pleegzorgvergoeding voor gastgezinnen is opgedeeld in een dagvergoeding en een maandvergoeding. De dagvergoeding is 7 euro, de maandvergoeding 513 euro.

Zowel pleeggezinnen als gastgezinnen kunnen bijzondere kosten terugbetaald krijgen voor speciale medische of specifieke behandelingen.

Recht op pleegzorgverlof

Pleegzorgers met een arbeidscontract hebben recht op zes dagen pleegzorgverlof per jaar. Als je met twee pleegzorgers werkt, moeten jullie dat verlof delen. In de aanvraag voor het pleegzorgverlof moet je steeds argumenteren dat je afwezig bent in functie van jouw pleegzorgopdracht.

Recht op nazorg

Als een pleegzorgsituatie eindigt, blijft de pleegzorgbegeleider nog betrokken. Tot maximaal zes maanden na de afronding van een dossier heb je als pleegouder recht op ondersteuning door de pleegzorgbegeleider en de pleegzorgdienst.

Recht op een klachtenprocedure

Vanuit pleegzorg proberen we altijd om een zo goed mogelijke ondersteuning aan te bieden. Toch is het niet uitgesloten dat zich op een bepaald ogenblik een probleem voordoet. Misschien ben je over iets verbaasd, ontevreden of heb je ergens vragen over? Geef dan zeker je suggesties, vragen en klachten door aan je provinciale pleegzorgdienst. Jouw mening over onze hulp- en dienstverlening is voor ons van groot belang.

Ook kandidaten die onder hun pleegzorgdienst niet in aanmerking komen als pleeggezin hebben recht op een tweede kans. Zij kunnen een beroepsprocedure doorlopen bij een pleegzorgdienst in een andere provincie.

Als je je niet kan vinden in de oplossing die wij voorstellen of je blijft met vragen en bedenkingen zitten, kan je terecht bij de JO-lijn op het gratis nummer 0800/900 33 of via e-mail naar jo-lijn@opgroeien.be.

Recht op participatie

De stem van pleegouders is net als de stem van pleegkinderen, pleeggasten en ouders belangrijk voor ons. Elke pleegzorgdienst heeft een Participatieraad waarin pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen en ouders in dialoog gaan om de werking van hun pleegzorgdienst te evalueren en te verbeteren.

Wil jij ook jouw mening geven in de Participatieraad? Zeg het tegen jouw begeleider. Die geeft je graag de nodige informatie.

Andere interessante artikels

Ervaringen van geëvacueerde kinderen over pleegzorg

Ondersteuning op maat

Wat kan de geschiedenis ons leren over pleegzorg van geëvacueerde kinderen?

In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van ‘Unveiling the War Child Syndrome: Finnish War Children's Experiences of the Evacuation to Sweden during WWII From a Lifetime Perspective (Heilala & Santavirta, 2016) ’ waarin een gelijkaardige migratiegolf van Finse kinderen naar Zweden beschreven wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van bestandpleegzorgers die Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) opvangen?

Opvoeden

Wat zijn de ondersteuningsnoden van bestandspleegzorgers die voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) zorgen?

Aan 30 bestandspleegzorgers werd volgende vraag gesteld: ‘Wat heb jij nodig om een goede pleegzorger te zijn voor NBMV?’.

Acht groepen ondersteuningsbehoeften werden onderscheiden.