Ga verder naar de inhoud

Pleegzorgbegeleider Volwassenen Waas & Dender (vervangingsopdracht)

Bij Pleegzorg neemt een gezin gedurende een korte of langere periode de opvoeding en/of de zorg over voor iemand uit een ander gezin. Een pleeggezin kan een minderjarige opvangen, maar evengoed een volwassene met een beperking of met een psychisch probleem.

Functieomschrijving

Als pleegzorgbegeleider ben je, samen met je team en je teamcoach, verantwoordelijk voor kwaliteitsvolle pleegzorgtrajecten. Je staat in voor het begeleiden van alle betrokkenen in een pleegzorgsituatie.

Je overlegt regelmatig met je teamcoach en het team rond je inhoudelijke begeleidingstrajecten.

Taken en verantwoordelijkheden

Hulpverlening:

 • Je begeleidt de pleeggast, ouders, pleegzorgers en belangrijke derden in het kader van een duidelijk perspectief, een gedeelde wereld en een gezonde ontwikkeling van het kind
 • Je begeleidt de pleeggast en pleegzorgers en belangrijke derden in het kader van het duidelijk krijgen van het perspectief/toekomstplan, een kwaliteitsvol samenwonen / samenleven ( ook maatschappelijk) en de ontwikkeling van de pleeggast. Je hebt zicht op de noden en behoeften van het kind /de pleeggast
 • Je hebt zicht op de noden en behoeften van het kind
 • Je organiseert en leidt de zorgteams, waarop de relevante partners aanwezig zijn
 • Je volgt concrete afspraken op vanaf de voorbereidingsfase
 • Je biedt nazorg
 • Je overlegt met verwijzer, collega’s (netwerkonderzoeker, screener, intaker, medewerkers behandelingspleegzorg,…), betrokken hulpverlening, school, …

Persoonsgebonden competenties

 • Je neemt de leiding en je werkt resultaatgericht. Je bent vaardig in het organiseren en leiden van zorgteams en zorgt voor een goede werkplanning.
 • Je hebt voeling en/of ervaring met cultuursensitieve zorg en/of jeugdhulp.
 • Je kan goed samenwerken in je begeleidingen en betrekt de nodige (externe) partners.
 • Je bent ontwikkelingsgericht: je ontwikkelt de nodige vaardigheden, attitudes en deskundigheid om met pleegzorggerelateerde materie om te gaan.
 • Je staat open om de nodige kennis op te doen over normale en afwijkende ontwikkelingen bij kinderen of volwassenen, om het hulpverleningslandschap en nieuwe methodieken te leren kennen.
 • Je bent vaardig in coachen en begeleiden van je cliënten. Je beschikt over pedagogisch inzicht en visie.
 • Je communiceert helder, je geeft constructieve feedback en je bent empathisch. Je bent meerzijdig partijdig: je kan je inleven in de denkwereld, de achtergrond, de gevoelens en het verhaal van elke betrokkene afzonderlijk.
 • Je stelt je flexibel op.
 • Je hebt interesse om samen met een team de werking verder inhoudelijk uit te bouwen. Je brengt je dossiers in en werkt actief mee aan het ontwikkelen van de inhoudelijke visie, methodieken en procedures.
 • Je staat open voor feedback en zelfreflectie.
 • Je bent loyaal aan genomen teambeslissingen en neemt deze mee in je begeleidingswerk.

Jobgerelateerde competenties

 • Je werkt vlot met algemene informaticatoepassingen en sociale media.
 • Je schriftelijke verslaggeving is klaar en duidelijk.
 • Je hebt een rijbewijs.
 • Je Nederlands is zeer goed, kennis van andere talen is een pluspunt. We moedigen mensen met kennis van andere talen aan om te solliciteren.
 • Je hebt kennis of ervaring in bijzondere jeugdbijstand en/of VAPH.
 • Je bent vertrouwd met hulpverleningskaders, -methodieken en -inzichten die van belang zijn voor het werken met de doelgroepen.
 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Acties organiseren voor de ontwikkeling of instandhouding van sociale of familiale banden
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
 • De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)

Gewenst profiel

Persoonsgebonden competenties:

 • Diversiteit
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Communiceren
 • Plannen en organiseren

Diploma- en ervaringsvereisten

 • Je hebt kennis van of ervaring in bijzondere jeugdbijstand en/of VAPH
 • Je bent vertrouwd met hulpverleningskaders, -methodieken en -inzichten die van belang zijn voor het werken met de doelgroepen
 • Diploma van gegradueerde of bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een fijne organisatie in volle groei met loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Pleegzorg Oost-Vlaanderen heeft oog voor werk-gezin balans door o.a. een interessante verlofregeling.
 • Jobtime voltijds (80% is bespreekbaar)
 • Indiensttreding: 10/06/2024
 • Vervangingscontract wegens zwangerschap tot 20/01/2025
 • Af en toe avondwerk ifv huisbezoeken
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een inwerkperiode)
 • Barema B1c volgens PC 319.01
 • Maaltijdcheques
 • Plaats van tewerkstelling: Regio Waas & Dender, minimum 1 x per week naar Aalst voor teamvergaderingen.

Contact

Solliciteer voor 20/04 met je cv en motivatiebrief naar solliciteer@pleegzorgoostvlaanderen.be met vermelding: Pleegzorgbegeleider Volwassenen Waas & Dender

Indien je in aanmerking komt voor een vacature, kan je uitgenodigd worden voor een gesprek op dinsdag 23/04.

Je gegevens worden 6 maand bewaard.

Indien je meer informatie wenst over de functie neem je contact op met Anneleen De Roo, regioverantwoordelijke, via anneleen.deroo@pleegzorgoostvlaanderen.be of via 053 77 30 30


Hier kan je onze privacyverklaring nalezen voor sollicitanten, stagiaires en vrijwilligers.

Werken bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Benieuwd hoe het is om bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen aan de slag te gaan?
Of hoor jij graag van onze eigen werknemers meer over hun ervaring bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen?

Pleegzorg oost vlaanderen