Ga verder naar de inhoud

Spaarrekening BNP Paribas Fortis

25 augustus 2023

Heel wat pleegjongeren ontvingen de voorbije weken een brief (vaak zelfs aangetekend) van BNP Paribas Fortis over een spaarrekening bij die bank. Pleegzorg Vlaanderen nam contact op met de bank om dit uit te zoeken. Blijkbaar is er tijdens een update van het systeem bij de bank iets verkeerd gelopen was en is er verkeerde informatie uitgestuurd.


De brief van BNP Paribas Fortis gaat over een rekening bij de bank, die “de cliënt helemaal uit het oog is verloren” en waarop “de afgelopen jaren alleszins geen enkele verrichting meer (is) uitgevoerd”.

Het gaat hier om spaarrekeningen waarop de Vlaamse overheid tot 2014 een bedrag (een derde van de kinderbijslag) opzij zette voor pleegkinderen en -jongeren. Aan die spaarrekening is een voorwaarde of clausule verbonden, namelijk dat het gespaarde bedrag pas beschikbaar wordt voor de (ex-)pleegjongere vanaf de leeftijd van achttien jaar – een zogenaamde “geclauseerde spaarrekening”. Sinds de start van het nieuwe pleegzorgdecreet in 2014 is de financiering grondig gewijzigd en is deze spaarformule voor pleegjongeren daardoor ook gestopt. Dat heeft als gevolg dat er op die spaarrekeningen sinds 2014 geen verrichtingen meer uitgevoerd zijn.

Het Agentschap Opgroeien deed navraag bij de bank over de brief. Blijkbaar is er bij een update van het systeem bij de bank iets verkeerd gelopen, waardoor vele jongeren onder de achttien jaar dergelijke brief ontvangen hebben.

Het Agentschap Opgroeien verzekert ons dat een geclausuleerde spaarrekening nooit “slapend” kan worden zolang de jongere geen achttien is en de tegoeden dus niet aan de Deposito- en Consignatiekas kunnen worden overgedragen. De jongere (of ouder of pleegzorger) hoeft dus geen actie te ondernemen.

De bank is het probleem intussen aan het oplossen (maar stuurt geen verbeterde communicatie uit). Het Agentschap signaleert ons uitdrukkelijk dat men deze brief mag negeren.

Volledigheidshalve geven we nog mee dat het Agentschap Opgroeien (jaarlijks) een schrijven stuurt naar jongeren die dat jaar achttien jaar worden en waarvoor er in het verleden zo’n geclauseerde spaarrekening werd geopend. Zo worden zij erop attent gemaakt dat er nog een spaartegoed bestaat en wat de vervolgstappen zijn.

Andere interessante artikels

P14 pleegzorgpluim 2
Nieuws

Een pleegzorgpluim voor Rik!

23 februari 2024

Elk kwartaal zetten we bij pleegzorg iemand in de bloemetjes die een pluim verdient voor zijn of haar engagement in pleegzorg. Dat kan gaan over een pleeggezin, ouders, een pleegzorgbegeleider,... Die persoon verrassen we dan met een bezoekje, een award en een artikel in Kleurrijk, ons pleegzorgtijdschrift.

Huisdieren in pleegzorg
Getuigenis

Huisdieren in pleegzorg

9 februari 2024
Of het nu gaat over een hond, een kat, een stel kippen of een konijn … tal van mensen kiezen ervoor om hun thuis te delen met een harige of…
Campagne Meetjesland visual
Nieuws

Zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen in Meetjesland

15 januari 2024

Maandag 15 januari starten we vanuit Pleegzorg Oost-Vlaanderen met een campagne om nieuwe pleeggezinnen te vinden in het Meetjesland. De zoektocht concentreert zich in de gemeenten Aalter, Lievegem en Sint-Laureins waar op dit ogenblik een gebrek aan pleeggezinnen is.