Ga verder naar de inhoud

Spaarrekening BNP Paribas Fortis

25 augustus 2023

Heel wat pleegjongeren ontvingen de voorbije weken een brief (vaak zelfs aangetekend) van BNP Paribas Fortis over een spaarrekening bij die bank. Pleegzorg Vlaanderen nam contact op met de bank om dit uit te zoeken. Blijkbaar is er tijdens een update van het systeem bij de bank iets verkeerd gelopen was en is er verkeerde informatie uitgestuurd.


De brief van BNP Paribas Fortis gaat over een rekening bij de bank, die “de cliënt helemaal uit het oog is verloren” en waarop “de afgelopen jaren alleszins geen enkele verrichting meer (is) uitgevoerd”.

Het gaat hier om spaarrekeningen waarop de Vlaamse overheid tot 2014 een bedrag (een derde van de kinderbijslag) opzij zette voor pleegkinderen en -jongeren. Aan die spaarrekening is een voorwaarde of clausule verbonden, namelijk dat het gespaarde bedrag pas beschikbaar wordt voor de (ex-)pleegjongere vanaf de leeftijd van achttien jaar – een zogenaamde “geclauseerde spaarrekening”. Sinds de start van het nieuwe pleegzorgdecreet in 2014 is de financiering grondig gewijzigd en is deze spaarformule voor pleegjongeren daardoor ook gestopt. Dat heeft als gevolg dat er op die spaarrekeningen sinds 2014 geen verrichtingen meer uitgevoerd zijn.

Het Agentschap Opgroeien deed navraag bij de bank over de brief. Blijkbaar is er bij een update van het systeem bij de bank iets verkeerd gelopen, waardoor vele jongeren onder de achttien jaar dergelijke brief ontvangen hebben.

Het Agentschap Opgroeien verzekert ons dat een geclausuleerde spaarrekening nooit “slapend” kan worden zolang de jongere geen achttien is en de tegoeden dus niet aan de Deposito- en Consignatiekas kunnen worden overgedragen. De jongere (of ouder of pleegzorger) hoeft dus geen actie te ondernemen.

De bank is het probleem intussen aan het oplossen (maar stuurt geen verbeterde communicatie uit). Het Agentschap signaleert ons uitdrukkelijk dat men deze brief mag negeren.

Volledigheidshalve geven we nog mee dat het Agentschap Opgroeien (jaarlijks) een schrijven stuurt naar jongeren die dat jaar achttien jaar worden en waarvoor er in het verleden zo’n geclauseerde spaarrekening werd geopend. Zo worden zij erop attent gemaakt dat er nog een spaartegoed bestaat en wat de vervolgstappen zijn.

Andere interessante artikels

Grandpa
Getuigenis

Het verhaal van Wim

12 juli 2023

Toen Wim 16 jaar geleden ernstig ziek werd, kwam hij tot het besef niet alleen binnen zijn job, maar ook daarbuiten zorg te willen dragen voor kinderen. 3 pleegkinderen later deelt hij zijn ervaring werpt hij een blik terug op zijn traject bij pleegzorg.

Welkom Dina & Tom!
Getuigenis

Welkom Dina & Tom!

15 juni 2023
In maart stelden we onze nieuwe pleegzorgambassadeurs voor. Dina Tersago en Tom De Cock nemen de fakkel over van Bart van Avermaet en…
Koesterdoos
Nieuws

De Koesterdoos

8 juni 2023

De koesterdoos helpt pleegkinderen de rode draad van hun leven zichtbaar te maken, terug te vinden of vast te houden. En dat is ontzettend belangrijk, zo blijkt niet alleen uit verschillende onderzoeken, maar ook uit de ervaringen van onze pleegzorgbegeleiders.