Ga verder naar de inhoud
PVBB_Pannenkoeken

De voorbije dagen ontvingen we enkele vragen van pleegzorgers over de indexering van de dagvergoedingen binnen pleegzorg. De aanleiding was de aankondiging van de Nederlandse regering dat zij de dagvergoeding vanaf 1 januari 2023 met 14,3 procent optrekt, een stuk meer dan de 10,3 procent bij hun gebruikelijke doorrekening van de kostenstijging in het levensonderhoud.

Pleegzorgers vragen ons hoe de Vlaamse overheid omspringt met de stijgende kosten bij hun berekening van de dagvergoedingen. We lichten dit graag even verder toe.

Zo werkt het in Nederland:

In Nederland legt de regering de hoogte van de dagvergoeding vast voor een heel kalenderjaar, dus geldend vanaf 1 januari, tot en met 31 december. Daarvoor bekijkt zij de toename van de kosten in het levensonderhoud, via de Nederlandse consumptieprijzenindex. Zij vergelijkt daarvoor dit indexcijfer in de voorbije maand juli met dat van juli in het voorgaande jaar: de dagvergoedingen binnen pleegzorg worden met eenzelfde percentage verhoogd, wat voor 2023 zou neerkomen op een stijging van 10,3 procent. Alleen, ook in Nederland zijn sinds juli 2022 de kosten van het levensonderhoud, net als elders in Europa, nog verder blijven toenemen: het is deze verdere stijging die nu al meegenomen wordt in de nieuwe berekening, waardoor de dagvergoeding voor 2023 met 14,3 procent toeneemt.

Zo werkt het in Vlaanderen:

Ook bij ons is er een koppeling aan de index. Toch is er één opvallend verschilpunt met de Nederlandse situatie: in Vlaanderen wordt de hoogte van de dagvergoeding niet voor een heel jaar vastgelegd door de Vlaamse overheid, maar wordt het telkens automatisch aangepast bij elke overschrijding van de spilindex (net zoals bij heel wat lonen en sociale uitkeringen). Daarvoor werkt zij met de gemiddelde gezondheidsindex van de voorbije 4 maanden.

In tijden van lage inflatie, dus bij stabiele kosten, blijft daardoor de dagvergoeding onveranderd. Zo bleef anderhalf jaar lang, vanaf maart 2020 tot augustus 2021, de dagvergoeding dezelfde. Sinds 1 september 2021 is die, telkens met kleine stapjes, maar liefst zevenmaal aangepast aan de stijgende kosten van het levensonderhoud.

We namen de proef op de som en maakten de berekening voor de dagvergoeding voor een pleegkind in de leeftijdscategorie 12 tot 15 jaar, waarvoor de pleegzorger(s) de gezinsbijslag ontvangen. Voor alle andere dagvergoedingen gaat het weliswaar om andere bedragen, maar gelden exact dezelfde werkwijze, data en resultaten. Voor een correcte inschatting vergeleken we de hoogte van de dagvergoeding van enige tijd geleden (nl. dagvergoeding die sinds 1 maart 2020 gold) en die van vandaag (geldig sinds 1 december 2022) met de evolutie in de gemiddelde gezondheidsindex.

Gezondheidsindex
(2013=100)
Gemiddelde gezondheidsindex

(gemiddelde van voorbije 4 maanden)

Dagvergoeding pleegzorg
12/2019109,18
01/2020109,72
02/2020109,87
03/2020109,96109,68€16,45Vanaf 01/03/2020
03/2021110,56
04/2021110,93
05/2021

110,99

06/2021111,31110,95
07/2021112,18111,35€16,45
08/2021112,74111,81€16,78Vanaf 01/09/2021
09/2021112,29112,13
10/2021113,94112,79
11/2021115,20113,54
12/2021115,60114,26€17,12Vanaf 01/01/2022
01/2022118,21115,74
02/2022118,74116,94€17,46Vanaf 01/03/2022
03/2022119,05117,90
04/2022119,59118,90€17,81Vanaf 01/05/2022
05/2022120,25119,41
06/2022121,02119,98
07/2022122,35120,80€18,17Vanaf 01/08/2022
% toename tov. maart 202011,27%10,14%10,46%
% toename tov. juli 20219,07%8,49%10,46%
08/2022123,68121,83
09/2022124,92122,99
10/2022127,92124,72€18,53Vanaf 01/11/2022
11/2022127,44125,99€18,90Vanaf 01/12/2022

% toename tov. juli 2021

13,60%13,15%14,89%

% toename tov. maart 2020

15,90%14,87%14,89%


We stellen vast dat de hoogte van de dagvergoeding binnen pleegzorg van maart 2020 tot en met november 2022 dus met 14,89% gestegen is. En daarmee gelijke tred houdt met de stijging van de kosten in het levensonderhoud, zoals weergegeven in de gemiddelde gezondheidsindex, nl. 14,87 procent. Door de automatische koppeling van de dagvergoeding aan de overschrijding van de spilindex gebeurt deze aanpassing sneller, maar ook geleidelijker dan in Nederland.


Deze analyse heeft enkel betrekking op de relatie tussen de stijging van de kosten in levensonderhoud (via de index) en de dagvergoeding. Het zegt niets over de dagvergoeding zelf, in hoeverre deze voldoende is om de reële gemaakte kosten te dekken. Evenmin maken we de vergelijking tussen de bedragen die Nederland en Vlaanderen als dagvergoeding uitbetalen: dat vergt een veel diepgaandere studie om alle tussenkomsten in beide systemen in kaart te brengen (denk in Vlaanderen bijvoorbeeld aan het groeipakket, studietoelage, regeling bijzondere kosten, enz.).

Andere interessante artikels

Spaarpotje
Nieuws

Spaarrekening BNP Paribas Fortis

25 augustus 2023

Heel wat pleegjongeren ontvingen de voorbije weken een brief van BNP Paribas Fortis over een spaarrekening bij die bank. Pleegzorg Vlaanderen nam contact op met de bank om dit uit te zoeken. Blijkbaar is er tijdens een update van het systeem bij de bank iets verkeerd gelopen was en is er verkeerde informatie uitgestuurd.

Grandpa
Getuigenis

Het verhaal van Wim

12 juli 2023

Toen Wim 16 jaar geleden ernstig ziek werd, kwam hij tot het besef niet alleen binnen zijn job, maar ook daarbuiten zorg te willen dragen voor kinderen. 3 pleegkinderen later deelt hij zijn ervaring werpt hij een blik terug op zijn traject bij pleegzorg.

Welkom Dina & Tom!
Getuigenis

Welkom Dina & Tom!

15 juni 2023
In maart stelden we onze nieuwe pleegzorgambassadeurs voor. Dina Tersago en Tom De Cock nemen de fakkel over van Bart van Avermaet en…