Ga verder naar de inhoud

Vaccins voor pleegkinderen

29 september 2021

Hoe zit het met het vaccineren van pleegkinderen en pleegjongeren? We zetten de algemene regels voor vrijwillige vaccinaties op een rijtje.

Wie beslist?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten of het pleegkind of de pleegjongere zélf kan oordelen over zijn gezondheid en wat goed is voor hem/haar, of dat hij/zij daarvoor voldoende ondersteuning voor krijgt. Het is de dokter die dat beoordeelt.

  • Als de dokter vindt dat het pleegkind of de pleegjongere in staat is om te beslissen, mag die dus zelf kiezen of hij/zij gevaccineerd wil worden.
  • Als de dokter vindt dat het pleegkind of de pleegjongere NIET zelf kan beslissen, dan hebben de ouders of de voogd het recht om te kiezen of er gevaccineerd wordt.

Als het onderwerp ter sprake komt in het pleeggezin zonder dat er hierover afspraken zijn met de ouders, kaart men dat aan bij de begeleider van de dienst pleegzorg, zodat die het gesprek op gang kan brengen. Mogelijk passen jullie samen de afsprakennota aan. De begeleider neemt een bemiddelende rol op.

Geraken jullie er niet uit, dan kunnen zowel de ouders als de pleegouders de rechtbank inschakelen. Voor pleegzorgplaatsingen door de jeugdrechtbank, kan de jeugdrechter beslissen over de vaccinatie. In de andere gevallen moet men naar de familierechtbank stappen, die dan de knoop doorhakt.

Het is altijd belangrijk dat je de keuze om jezelf of een kind te laten vaccineren heel bewust maakt. Zorg dus dat je genoeg goede informatie hebt.

Andere interessante artikels

Ervaringen van geëvacueerde kinderen over pleegzorg

Ondersteuning op maat

Wat kan de geschiedenis ons leren over pleegzorg van geëvacueerde kinderen?

In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van ‘Unveiling the War Child Syndrome: Finnish War Children's Experiences of the Evacuation to Sweden during WWII From a Lifetime Perspective (Heilala & Santavirta, 2016) ’ waarin een gelijkaardige migratiegolf van Finse kinderen naar Zweden beschreven wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van bestandpleegzorgers die Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) opvangen?

Opvoeden

Wat zijn de ondersteuningsnoden van bestandspleegzorgers die voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) zorgen?

Aan 30 bestandspleegzorgers werd volgende vraag gesteld: ‘Wat heb jij nodig om een goede pleegzorger te zijn voor NBMV?’.

Acht groepen ondersteuningsbehoeften werden onderscheiden.