Ga verder naar de inhoud

Vaccinatie COVID-19 voor 5- tot 11-jarige pleegkinderen

24 december 2021

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besliste om ook 5- tot 11-jarigen uit te nodigen voor de COVID-19 vaccinatie. Ook pleegkinderen in die leeftijdsgroep zullen een uitnodiging krijgen.

Voor kinderen tussen 5 en 11 jaar is de toestemming van de ouder(s) heel belangrijk. In de uitnodiging wordt dan ook gevraagd dat een ouder het kind begeleidt naar het vaccinatiecentrum of dat er een toestemmingsbrief wordt meegegeven aan het kind en/of de persoon die meegaat naar het vaccinatiecentrum. Opgelet: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden kinderen alleen gevaccineerd als ze begeleid worden door een ouder of voogd. Toestemmingsbrieven worden daar niet aanvaard.

Wie geeft toestemming bij pleegkinderen?

In het kader van het Statuut van de pleegzorger geldt dat beslissingen over zo’n medische handelingen bij de ouder(s) liggen tenzij in de afsprakennota is beslist dat de ouders die beslissingen overlaten aan de pleegouders.

Voor pleegkinderen in perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg is het niet altijd gemakkelijk om een ouder mee te laten gaan naar het vaccinatiecentrum of op tijd een schriftelijke toestemming van de ouders te krijgen. Daarom heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid samen met Opgroeien en Pleegzorg Vlaanderen vzw specifieke afspraken gemaakt over de vaccinatie van pleegkinderen. Ook de verantwoordelijken van de vaccinatiecentra worden hiervan op de hoogte gebracht.

De afspraken die ouders en pleegzorgers hierover maken, hebben betrekking op de corona-vaccinatie in het algemeen, dus niet enkel voor de eerste prik.

Specifieke afspraken voor vaccinatie van pleegkinderen van 5 tot 11 jaar

Nadat je de uitnodiging voor vaccinatie hebt ontvangen, kan je de afspraak in het vaccinatiecentrum bevestigen.

Na afspraak kunnen volgende situaties zich voordoen m.b.t. 5- tot 11-jarige pleegkinderen:

1. Het pleegkind komt met de eigen (biologische) ouder naar het vaccinatiecentrum:

Dat geldt als een expliciet akkoord van de ouder(s) en het kind wordt meteen toegelaten voor de vaccinatie.

2. Het pleegkind komt met een toestemmingsbrief, begeleid door een pleegouder of een andere volwassene.

Er zijn voor deze pleegkinderen drie verschillende toestemmingsbrieven. De drie modelbrieven kan je downloaden op de website www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/5-11-jarigen. We beschrijven hieronder welke brief je in welke situatie kan gebruiken.

2.1. Brief getekend door ouder(s)

Deze toestemmingsbrief is de standaardversie voor elk kind dat niet samen met de ouder(s) naar het vaccinatiecentrum kan gaan.

De handtekening en de expliciete toestemming van de ouder(s) geeft het pleegkind toegang tot de vaccinatie.

2.2. Brief getekend door pleegouder, via delegatie

Pleegouders die op basis van de afsprakennota, zoals opgemaakt via bemiddeling van de provinciale pleegzorgdienst, voor dit specifiek aspect delegatie gekregen hebben van de ouder(s) kunnen deze toestemmingsbrief gebruiken. Enkel zij kunnen deze brief rechtsgeldig ondertekenen. Als zo’n delegatie niet is opgenomen in de afsprakennota, mag dit model van toestemmingsbrief niet gebruikt worden.

De handtekening en de toestemming van de pleegouder geeft het pleegkind toegang tot de vaccinatie.

2.3. Brief getekend door de pleegzorgdienst, na toestemming van de ouder(s)

Het derde model geeft de pleegzorgdienst de bevoegdheid om na contact met én toestemming van de ouder(s) voor de vaccinatie van hun kind de toestemmingsbrief te ondertekenen. Dat kan bijvoorbeeld in situaties waarin de ouder(s) zelf niet op tijd een getekend exemplaar (zoals in 2.1.) kan bezorgen. Als beide ouders in beeld zijn, maar niet meer samenleven moet met beide ouders gekomen zijn tot een akkoord.

De handtekening vanuit de dienst voor pleegzorg en de toestemming van de ouder(s) geeft het pleegkind toegang tot de vaccinatie.

3. Het pleegkind is niet vergezeld door een ouder én komt zonder toestemmingsbrief:

Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaat ervan uit dat voor deze leeftijdsgroep deze situatie zich niet zal voordoen.

Wat als een ouder actief bezwaar heeft tegen vaccinatie?

Als een ouder bij het vaccinatiecentrum actief aangeeft dat die niet wilt dat zijn/haar kind gevaccineerd wordt, zal de vaccinatiecode voor het kind geblokkeerd worden. Dan kan dat kind (voorlopig) niet gevaccineerd worden, ook als in de afsprakennota de delegatie aan de pleegzorger geregeld was. Pleegzorgers kunnen in dat geval een beroep doen op bemiddeling door de pleegzorgbegeleiding. Als er zo ook geen overeenkomst kan worden bereikt, kan de familie- of jeugdrechtbank ingeschakeld worden om een beslissing te nemen.

Wat als er geen contact meer is met de ouders?

In sommige pleegzorgplaatsingen zijn de ouders volledig uit beeld en heeft ook de pleegzorgdienst geen contact meer met de ouders. Dat betekent dat er iemand in de plaats van de ouders zal moeten beslissen. In het geval van pleegzorg is zo’n wettelijke vertegenwoordiger een voogd.

Als er nog geen voogd is aangesteld, wordt dat best zo snel mogelijk in orde gebracht, zodat de voogd kan beslissen (in deze en andere situaties waar het beslissingsrecht normaal bij de ouders lag). Een jeugdadvocaat kan daarvoor (gratis) de nodige stappen ondernemen voor het kind. De pleegzorgdienst kan daarbij helpen.

Ook kan de familierechtbank ingeschakeld worden. De rechter kan dan een beslissing nemen, vanuit het belang van het kind. (Het is ook mogelijk dat de rechter besluit om niet tussen te komen.)

Een vaccinatie-, herstel- of testcertificaat voor een pleegkind

Heb je een vaccinatie-, herstel- of testcertificaat nodig voor een pleegkind tussen 5 en 11 jaar? Dan kan je bellen naar het nummer 078 78 78 50 (voor Brussel 02 214 19 19) met vermelding van het Rijksregisternummer van het pleegkind. Het certificaat wordt dan op papier gestuurd naar het domicilieadres van het pleegkind.

Meer informatie over certificaten voor kinderen vind je op covidsafe.be/nl/veelgestelde-vragen#certificatien-voor-minderjarigen

Andere vragen over vaccinatie?

De antwoorden op heel wat veelgestelde vragen vind je op www.laatjevaccineren.be.

Andere interessante artikels

Samen plaatsen van broers en zussen in jeugdzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden

Wat weten we over het samen plaatsen van Brussen in de jeugdzorg? Deze nieuwsbrief beschrijft een recent onderzoek naar deze thematiek in Vlaanderen en Brussel.

Vakantiekortingen

Ondersteuning op maat, Vrije tijd

Enkele partners geven korting aan pleeggezinnen voor de vakanties die ze organiseren.