Ga verder naar de inhoud

Statuut voor pleegzorgers

06 oktober 2021

Het statuut voor pleegzorgers geeft ouders, pleegzorgers en pleegzorgdiensten de kans om bij een langdurige pleegzorgsituatie onderlinge afspraken steviger te verankeren.

papieren werk

Sinds 1 september 2017 is er een nieuwe wet die het statuut voor pleegzorgers regelt. Die regeling geeft ouders, pleegzorgers en pleegzorgdiensten de kans om bij een langdurige pleegzorgsituatie onderlinge afspraken steviger te verankeren. Daarbij blijft een goede samenwerking in het belang van het kind centraal staan.

Op 28 februari 2019 schrapte het Grondwettelijk Hof één bepaling uit deze wet, nl. de mogelijkheid voor de jeugd- of familierechtbank om te besluiten tot gedwongen delegatie van bevoegdheden van ouders naar pleegzorgers.

Het statuut in de praktijk

Alle belangrijke informatie over het statuut vind je terug in de brochure "Samen kinderen vleugels geven" . We leggen je uit wat het statuut inhoudt voor ouders, pleegzorgers, pleegkinderen en pleegzorgdiensten.

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij je pleegzorgbegeleider.

Andere interessante artikels

Vakantiekortingen

Ondersteuning op maat, Vrije tijd

Enkele partners geven korting aan pleeggezinnen voor de vakanties die ze organiseren.

Het welbevinden van pleegkinderen tijdens COVID lockdown

Ondersteuning op maat

Wat was de impact van de eerste COVID lockdown op het psychosociaal welbevinden van de pleegkinderen en op hun relatie met hun pleegouders?