Ga verder naar de inhoud

Statuut voor pleegzorgers

06 oktober 2021

Het statuut voor pleegzorgers geeft ouders, pleegzorgers en pleegzorgdiensten de kans om bij een langdurige pleegzorgsituatie onderlinge afspraken steviger te verankeren.

papieren werk

Sinds 1 september 2017 is er een nieuwe wet die het statuut voor pleegzorgers regelt. Die regeling geeft ouders, pleegzorgers en pleegzorgdiensten de kans om bij een langdurige pleegzorgsituatie onderlinge afspraken steviger te verankeren. Daarbij blijft een goede samenwerking in het belang van het kind centraal staan.

Op 28 februari 2019 schrapte het Grondwettelijk Hof één bepaling uit deze wet, nl. de mogelijkheid voor de jeugd- of familierechtbank om te besluiten tot gedwongen delegatie van bevoegdheden van ouders naar pleegzorgers.

Het statuut in de praktijk

Alle belangrijke informatie over het statuut vind je terug in de brochure "Samen kinderen vleugels geven" . We leggen je uit wat het statuut inhoudt voor ouders, pleegzorgers, pleegkinderen en pleegzorgdiensten.

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij je pleegzorgbegeleider.

Andere interessante artikels

Covid-19: boostervaccins voor pleegkinderen

Administratie, Ondersteuning op maat

Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar krijgen in Vlaanderen de kans om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Opvoeden met een ‘traumabril’

Opvoeden

Pleegkinderen hebben dikwijls al op jonge leeftijd heel wat meegemaakt, ook traumatische ervaringen. Wat is een trauma? Welke impact heeft dat? En hoe kunnen we daar best mee omgaan?