Ga verder naar de inhoud

Rechten van ouders

17 september 2021

Als je kind in een pleeggezin gaat wonen, verandert er heel wat. Weet dat jij als ouder verschillende rechten hebt.

Kinderhand in hand van volwassene

Recht op hulp

Als het even moeilijk loopt in je gezin, heb je recht op hulp. Die hulp vertrekt altijd vanuit het belang van je kind. Op jeugdrecht.be vind je meer uitleg over wat er bedoeld wordt met 'het belang van het kind'.

Recht op begeleiding

Als je kind in een pleeggezin gaat wonen, krijg je de ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Een begeleider is iemand waarmee je kunt praten over hoe de samenwerking loopt, over je wensen en je klachten. Elke begeleider heeft beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat ze niet zomaar aan iedereen mogen doorvertellen wat jij hen verteld hebt.

In elke pleegzorgdienst is er ook een opgeleide ervaringsdeskundige (OED). Dat is iemand met ervaring in armoede en sociale uitsluiting die de leefwereld van mensen in armoede dus van binnenuit kent. Bovendien volgden de ervaringsdeskundigen een opleiding van vier jaar. Hun kennis en ervaring zetten ze in om mensen te ondersteunen, in hun kracht te zetten en om verbindend te werken tussen de persoon in armoede en de hulpverleners.

Recht op informatie

Je hebt recht op alle informatie die je als ouder nodig hebt om te weten hoe het met jouw kind gaat, maar ook om te weten wat er van jou verwacht wordt. Ouders kunnen ook altijd informatie opvragen over de pleegzorgdienst en haar werking.

Recht op contact

Bij pleegzorg wordt het ouderschap gedeeld. Dat wil zeggen dat pleegouders je kind niet van je willen afpakken. Je blijft het recht hebben om contact te hebben met je kind. De pleegzorgdienst of de jeugdrechter werkt daarom een bezoekregeling uit over hoe en waar je je kind kan zien. Het is belangrijk voor je kind dat je je houdt aan die afspraken.

Recht op inspraak

Als ouder blijf je betrokken in het leven van je kind. De belangrijke beslissingen neem je samen met het pleeggezin. We zoeken naar een manier om beslissingen te nemen waar iedereen zich goed bij voelt. Ook bij medische ingrepen wordt jouw toestemming gevraagd.

Recht op een dossier

Als je hulp vraagt bij een organisatie, maken de hulpverleners een dossier. In dat dossier schrijven zij wat zij belangrijk vinden voor je kind. Je mag ook zelf informatie toevoegen aan je dossier.

Recht op privacy

Een pleegzorgdienst behandelt je situatie heel voorzichtig en vertrouwelijk. Gegevens over jou of je kind zijn beschermd door de Wet op Privacy. Hulpverleners mogen alleen informatie doorgeven aan externen als dat in het belang is van het kind.

Recht om een klacht in te dienen

De pleegzorgdiensten proberen altijd om jou, je gezin en de pleegouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan er soms een probleem zijn. Misschien ben je over iets verbaasd, ontevreden of heb vragen. Geef dan zeker jouw suggesties, vragen en klachten door aan je provinciale pleegzorgdienst. Dat kan via je begeleider of rechtstreeks bij de dienst. Alle contactgegevens vind je op de contactpagina van deze website.

Als je je niet kan vinden in de oplossing die wij voorstellen of je blijft met vragen en bedenkingen zitten, kan je contact opnemen met Opgroeipunt op het nummer 078 170 000 (elke werkdag, van 8 tot 20 uur), via hun contactformulier of per brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Recht op participatie

De mening van ouders is heel belangrijk voor ons. Elke pleegzorgdienst heeft een Participatieraad, waarin pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen en ouders samen met elkaar in gesprek gaan. Ze denken na over hoe iedereen nog beter ondersteund kan worden en hoe de samenwerking nog vlotter kan verlopen.

Wil jij ook jouw mening geven in de Participatieraad? Zeg het tegen jouw begeleider. Die geeft je graag de nodige informatie.

Recht op een vertrouwenspersoon

Als ouder heb je recht op hulp van een vertrouwenspersoon. Je kan zelf iemand kiezen die je vertrouwt en die naast je staat. Je vertrouwenspersoon kan mee opkomen voor je belangen en je helpen je mening te verwoorden bij alle contacten binnen Jeugdhulp.

Een vertrouwenspersoon moet meerderjarig zijn, een uittreksel van het Strafregister hebben en moet uitdrukkelijk door jou aangewezen zijn. Je vertrouwenspersoon mag niet de vertrouwenspersoon van je kind(eren) zijn of rechtstreeks betrokken zijn bij hun hulpverlening. Jij neemt zelfstandig de beslissingen, de vertrouwenspersoon ondersteunt jou waar en wanneer jij dat wilt.

Op de website van het Agentschap Opgroeien vind je veel informatie over de vertrouwenspersoon voor ouders.

Verder lezen?

Wil je meer weten over de juridische achtergrond van de rechten van ouders in pleegzorg? Lees dan het artikel van Min Berghmans (SAM, Steunpunt Mens en Samenleving).

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Elk jaar blikken we in ons jaarbeeld terug op het afgelopen werkjaar.

Wat betekent "familie" voor pleegkinderen in bestandspleegzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden, Vrije tijd

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek geven Wulleman en collega’s een overzicht over de betekenis van “familie” voor pleegkinderen die opgevangen worden in bestandspleegzorg.