Ga verder naar de inhoud

Psychiatrische gezinsverpleging

06 oktober 2021

In de ruime regio rond Geel ondersteunt het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum pleeggezinnen die een persoon met een psychiatrische problematiek opvangen.

Man drinkt koffie in de zetel

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is houvast en geborgenheid heel belangrijk. Een deel van hen kan evenwel niet (meer) terecht bij de eigen familie. Ze hebben geen vertrouwde omgeving meer of kunnen zelfstandig wonen (nog) niet aan. In de ruime regio rond Geel bestaat voor hen een alternatief: meer dan 330 gezinnen bieden hen onderdak. Ze bezorgen hen voor korte of langere tijd een ‘nieuwe thuis’.

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel zorgt daarbij voor een deskundige en uitgebreide ondersteuning, zowel van de cliënt als van het pleeggezin. De diensten voor pleegzorg hebben een samenwerkingsovereenkomst met het OPZ Geel. Dat geldt voor zover de psychiatrische gezinsverpleging in het werkingsgebied van de betrokken dienst wordt aangeboden.

Andere interessante artikels

Wanneer een pleegkind 18 jaar wordt

Administratie, Ondersteuning op maat

De officiële opvang in een pleeggezin stopt in principe de dag van de 18de verjaardag van het pleegkind. Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar is er een specifieke regeling uitgewerkt, nl. voortgezette hulp.

Quality of life van jongeren in Pleegzorg

Hoe tevreden zijn jongeren in pleegzorg met hun leven?