Ga verder naar de inhoud

Pleegzorgvergoeding

01 november 2023

Pleegzorgers hebben recht op een kostenvergoeding.

Als pleeggezin heb je recht op een kostenvergoeding. De leeftijd van het pleegkind of de pleeggast, de zorgzwaarte, het recht op gezinsbijslag en het inkomen van een pleegkind of pleeggast bepalen het bedrag van de pleegzorgvergoeding. De volgende bedragen gelden sinds 1 november 2023:

Recht op gezinsbijslag

  • Pleegkind is 0-6 jaar: dagvergoeding van 16,49 euro
  • Pleegkind is 6-12 jaar: dagvergoeding van 16,99 euro
  • Pleegkind is 12-15 jaar: dagvergoeding van 19,28 euro
  • Pleegkind is 15-18 jaar: dagvergoeding van 21,05 euro
  • Pleegkind/pleeggast is +18 jaar: dagvergoeding van 22,83 euro

Geen recht op gezinsbijslag

  • Pleegkind is 0-12 jaar: dagvergoeding van 24,60 euro
  • Pleegkind is 12-18 jaar: dagvergoeding van 26,57 euro

Pleegjongere/pleeggast is+18 jaar met eigen inkomsten

  • Dagvergoeding van 8,88 euro
  • Als pleegkinderen/-gasten een eigen inkomen hebben, dan betalen die een eigen bijdrage (€ 650,59) aan hun pleeggezin. Zij moeten wel € 436,26 over houden (gewaarborgd zakgeld), anders past je pleegzorgdienst het verschil bij.

Bijzondere kosten

Pleegzorgers kunnen ook een terugbetaling aanvragen van bijzondere kosten voor hun pleegkind, bijvoorbeeld voor orthodontie, medische ingrepen en logopedie.

Je provinciale pleegzorgdienst stelt wel bepaalde voorwaarden bij de terugbetaling van bijzondere kosten. Je pleegzorgbegeleider of de dienst administratie in jouw provincie kan je hierover meer informatie geven.

Andere interessante artikels

Wat betekent "familie" voor pleegkinderen in bestandspleegzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden, Vrije tijd

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek geven Wulleman en collega’s een overzicht over de betekenis van “familie” voor pleegkinderen die opgevangen worden in bestandspleegzorg.

Breakdown van plaatsingen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; ervaringen van bestandspleeggezinnen

Opvoeden

Dit kwalitatief onderzoek brengt ervaringen in kaart van bestandspleegouders van een NBMV die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek te maken hadden met een breakdown van de pleegzorgsituatie.