Ga verder naar de inhoud

Pleegzorgvergoeding

01 november 2023

Pleegzorgers hebben recht op een kostenvergoeding.

Als pleeggezin heb je recht op een kostenvergoeding. De leeftijd van het pleegkind of de pleeggast, de zorgzwaarte, het recht op gezinsbijslag en het inkomen van een pleegkind of pleeggast bepalen het bedrag van de pleegzorgvergoeding. De volgende bedragen gelden sinds 1 november 2023:

Recht op gezinsbijslag

  • Pleegkind is 0-6 jaar: dagvergoeding van 16,49 euro
  • Pleegkind is 6-12 jaar: dagvergoeding van 16,99 euro
  • Pleegkind is 12-15 jaar: dagvergoeding van 19,28 euro
  • Pleegkind is 15-18 jaar: dagvergoeding van 21,05 euro
  • Pleegkind/pleeggast is +18 jaar: dagvergoeding van 22,83 euro

Geen recht op gezinsbijslag

  • Pleegkind is 0-12 jaar: dagvergoeding van 24,60 euro
  • Pleegkind is 12-18 jaar: dagvergoeding van 26,57 euro

Pleegjongere/pleeggast is+18 jaar met eigen inkomsten

  • Dagvergoeding van 8,88 euro
  • Als pleegkinderen/-gasten een eigen inkomen hebben, dan betalen die een eigen bijdrage (€ 650,59) aan hun pleeggezin. Zij moeten wel € 436,26 over houden (gewaarborgd zakgeld), anders past je pleegzorgdienst het verschil bij.

Bijzondere kosten

Pleegzorgers kunnen ook een terugbetaling aanvragen van bijzondere kosten voor hun pleegkind, bijvoorbeeld voor orthodontie, medische ingrepen en logopedie.

Je provinciale pleegzorgdienst stelt wel bepaalde voorwaarden bij de terugbetaling van bijzondere kosten. Je pleegzorgbegeleider of de dienst administratie in jouw provincie kan je hierover meer informatie geven.

Andere interessante artikels

Bezoekregelingen in pleegzorg: welke adviserende criteria gebruiken pleegzorgbegeleiders?

Opvoeden

In deze nieuwsbrief bespreken we een recente studie over de criteria die gebruikt worden door pleegzorgbegeleiders bij het maken van aanbevelingen voor een bezoekplan tussen pleegkinderen en hun ouder(s).

Jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Pleegzorg Vlaanderen publiceert jaarlijks een jaarverslag. Daarin geven we een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorgaande jaar.