Ga verder naar de inhoud

Pleegouderverlof

24 september 2021

Bij de start van een langdurige plaatsing van een minderjarig pleegkind, hebben pleegzorgers recht op pleegouderverlof.

Bij de plaatsing van een minderjarig pleegkind (-18 jaar) voor een langdurige, continue periode (minimaal zes maanden) kan elke pleegouder een aaneensluitende periode van zes weken pleegouderverlof opnemen, om het onthaal van het kind te vergemakkelijken.

De aanvraag voor werknemers, Vlaamse ambtenaren en statutair onderwijspersoneel (opvangverlof) gebeurt bij de werkgever. Voor zelfstandigen gebeurt dat bij de mutualiteit.

Het pleegouderverlof moet aanvangen binnen de 12 maanden nadat het kind op het adres van het pleeggezin werd ingeschreven; het opvangverlof (voor Vlaams statutair onderwijspersoneel) moet aanvangen binnen de 4 maanden.

Bijkomend kunnen er sinds 1 januari 2021 twee extra weken opgenomen worden. De pleegouders bepalen onderling hoe die twee weken worden opgenomen: elk één week of één partner beide weken. De regel blijft dat het pleegouderverlof per partner in één ononderbroken periode moet worden opgenomen.

Het pleegouderverlof maakt deel uit van de berekening voor enkelvoudig en dubbel vakantiegeld en voor het pensioen voor werknemers. De periode van pleegouderverlof wordt dus gelijkgesteld met gewerkte dagen wat betreft de opbouw van het recht op vakantie, de berekening van het vakantiegeld en de pensioenopbouw.

Wie kan pleegouderverlof opnemen?

Sinds 1 januari 2019 bestaat er de mogelijkheid voor werknemers en zelfstandigen om pleegouderverlof op te nemen.

Sinds 1 april 2019 geldt dat ook voor Vlaamse ambtenaren, niet voor federale of lokale statutaire ambtenaren. Voor federale ambtenaren bestaat er wel opvangverlof.

Voor Vlaams statutair onderwijspersoneel geldt sinds het voorjaar 2019 een gelijkaardig opvangverlof.

Behoor je niet tot bovenstaande categorieën? Vraag dan zeker na bij je werkgever, sociaal secretariaat of vakbond of je voor pleegouderverlof in aanmerking komt.

Andere interessante artikels

Ondersteuningsbehoeften en tevredenheid van Vlaamse pleegouders

Ondersteuning op maat, Opvoeden

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van pleegouders?

Hoe tevreden zijn pleegouders?

Hier een zicht op krijgen is belangrijk omdat hoge ondersteuningsbehoeften en een lage tevredenheid van pleegouders geassocieerd zijn met het voortijdig ongepland aflopen van plaatsingen om negatieve redenen (breakdown).

Vakantiekortingen

Ondersteuning op maat, Vrije tijd

Enkele partners geven korting aan pleeggezinnen voor de vakanties die ze organiseren.