Ga verder naar de inhoud

Opvangverlof

24 september 2021

Ambtenaren van de federale overheid en Vlaams statutair onderwijspersoneel kunnen bij de start van een pleegzorgplaatsing opvangverlof opnemen.

Federale ambtenaren

Ambtenaren van de federale overheid (contractuelen, mandaathouders, stagiaires, statutairen) hebben recht op betaald opvangverlof wanneer er een pleegkind in het gezin komt.

Voor een kind jonger dan drie jaar duurt het verlof ten hoogste zes weken, in de andere gevallen ten hoogste vier weken. De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer je pleegkind een handicap heeft.

Het recht op opvangverlof geldt enkel wanneer het pleegkind door de jeugdrechter geplaatst werd en dus niet bij een vrijwillige opvang. Het opvangverlof wordt verminderd met het aantal werkdagen pleegzorgverlof die al opgenomen werden in hetzelfde jaar voor hetzelfde kind.

Vlaams statutair onderwijspersoneel

Voor Vlaams statutair onderwijspersoneel bestaat sinds het voorjaar 2019 eveneens een opvangverlof bij de aanvang van een langdurige plaatsing. Dit loopt sterk parallel met de regelgeving rond het pleegouderverlof.

Op welk soort verlof heeft een pleegouder recht?

Pleegouderverlof, opvangverlof, zorgkrediet en verlof voor pleegzorgen ... Er bestaan verschillende soorten verlof voor pleegzorgers. Op jeugdrecht.be vind je een handig overzicht.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Pleegzorg Vlaanderen publiceert jaarlijks een jaarverslag. Daarin geven we een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorgaande jaar.

Omstandigheidsverlof - klein verlet

Administratie, Verlofregelingen, Ondersteuning op maat

Leden van het pleeggezin in langdurige pleegzorg kunnen sinds kort gebruik maken van het klein verlet, ook nadat de pleegzorgsituatie formeel gestopt is. Pleegzorgers in kortdurende pleegzorg hebben enkel recht op klein verlet bij overlijden.