Ga verder naar de inhoud

Groeipakket

24 september 2021

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt vanaf 1 januari 2019 een Groeipakket: een pakket van financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind en elk gezin.

Op de website van het Groeipakket vind je een overzicht van wat er allemaal in dat pakket kan zitten.

Als een kind in jouw gezin geplaatst is in perspectiefzoekende of -biedende pleegzorg, word jij beschouwd als de opvoeder van het kind. Je ontvangt het Groeipakket voor dat pleegkind. Een pleegkind in je gezin wordt voor de bepaling van de gezinsgrootte en de berekening van de sociale toeslag volledig meegeteld.

Als niet-rechtstreeks toegankelijke pleegzorg gecombineerd wordt met een verblijf in een voorziening, heb je als pleeggezin vanaf 1 oktober 2021 recht op 1/3de van de gezinsbijslag. 2/3de van die bijslag zal worden ingehouden als bijdrage in de kosten van het verblijf in de voorziening.

Schooltoeslag

Sinds schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag (voor kleuter-, lager en secundair onderwijs in Vlaanderen) opgenomen binnen het Groeipakket. Het gaat om de vroegere schooltoelage die vroeger door het Ministerie van Onderwijs werd toegekend aan ouders met een beperkt inkomen.

Voor pleegouders wordt de bestaande regelgeving overgenomen: een pleeggezin heeft recht op een volledige selectieve participatietoeslag (schooltoeslag) op voorwaarde dat het pleegkind meer dan een jaar onafgebroken in een pleeggezin verbleef. Daarnaast moet het kind ook tijdig ingeschreven zijn en moet het voldoende dagen aanwezig zijn. De toekenning gebeurt automatisch via de uitbetaler van het Groeipakket en moet dus niet aangevraagd worden.

Studietoelagen

De studietoelagen voor het hoger onderwijs blijven voorlopig uitgekeerd door het Ministerie van Onderwijs.

Pleegzorgtoeslag

Maakt het kind duurzaam deel uit van jouw gezin (perspectiefbiedende pleegzorg), dan krijg je ook een pleegzorgtoeslag (de vroegere 'forfaitaire kinderbijslag').

Gebeurde de plaatsing vóór 1 januari 2019, dan blijft de persoon die de toeslag ontving vóór 2019 die verder ontvangen zolang er regelmatig contact is met het kind en de plaatsing niet wijzigt.

Meer info over het Groeipakket, de verschillende onderdelen ervan en ook voor pleegzorgsituaties vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Ook bij je pleegzorgbegeleider of de dienst administratie van je pleegzorgdienst kan je terecht voor meer info.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Elk jaar blikken we in ons jaarbeeld terug op het afgelopen werkjaar.

Wat betekent "familie" voor pleegkinderen in bestandspleegzorg?

Ondersteuning op maat, Opvoeden, Vrije tijd

Op basis van een systematisch literatuuronderzoek geven Wulleman en collega’s een overzicht over de betekenis van “familie” voor pleegkinderen die opgevangen worden in bestandspleegzorg.