Ga verder naar de inhoud

Gezinshuisouders gezocht

Gezinshuizen zijn een nieuw type verblijf en begeleiding in de Vlaamse jeugdhulp. Dit heeft als doel om kinderen die niet thuis kunnen opgroeien en voor wie een pleeggezin geen oplossing lijkt, toch ‘zo thuis mogelijk’ op te vangen. Een professionele gezinshuisouder zorgt beroepsmatig voor drie kinderen bij hem of haar thuis.

We gaan op zoek naar gezinshuisouders in Oost-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel. Je gaat aan de slag met de kinderen terwijl je in nauw contact staat met hun ouders. Je werkt binnen een werknemersstatuut verbonden aan een jeugdhulporganisatie uit je provincie.

Functieomschrijving

In je gezinshuis vang jij kinderen ‘Zo thuis mogelijk’ op.

In een gezinshuis willen we kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen ‘zo thuis mogelijk’ opvangen en begeleiden waarbij ze kunnen opgroeien in een zo ‘gewoon’ mogelijk gezinsleven.
Het moet een plek zijn waar kinderen zich veilig kunnen verbinden aan vertrouwde, vaste gezichten en waar ze zich veilig, geliefd en gesteund voelen.

Je biedt professionele zorg:

Gezinshuisouders zijn professionals in de zorg voor kinderen die voortdurende nabijheid en persoonlijke aandacht kunnen combineren met inhoudelijke kennis en methodisch handelen. Daardoor zijn zij goed geplaatst om kinderen op te vangen die omwille van de complexiteit ingevolge van meerdere ingrijpende levensgebeurtenissen of traumatische ervaringen moeilijk aarden in een pleeggezin.

Je creëert een positief leefklimaat.

Kenmerkend voor gezinshuizen is een warme en huiselijke sfeer, waar ieder kind zich welkom en veilig voelt.
Kinderen ervaren bij jou dat ze gezien worden, dat ze erbij horen. De veerkracht van kinderen krijgt alle ruimte om tot z’n recht te komen

Je werkt samen met de ouders

Het contact(herstel) met de ouders staat centraal. Gezinshuisouders zetten in op een goede samenwerking met als doel de ouders zoveel mogelijk een onderdeel te laten zijn van het verder opgroeien van hun kind. Zo wordt de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld.

Profiel

Je beschikt over een menswetenschappelijk diploma, of gelijkwaardig door ervaring, om kwetsbare kinderen en jongeren op te voeden en te begeleiden. Je hebt doorzettingsvermogen, weet structuur te bieden aan kinderen die het moeilijk hebben met het reguleren van hun emoties en je kan snel inspelen op crisissituaties. Rond het opvoeden van kinderen en jongeren werk je samen met ouders, scholen en andere professionals. Maar eigenlijk geldt vooral: wil jij van opvoeden je werk maken, heb je een lange adem en een warm hart?

Aanbod

Jij bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor jou. Je staat er dus zeker niet alleen voor. Een gezinshuis leeft niet op een eiland, maar staat in verbinding met andere gezinshuizen en de organisatie waar je je als gezinshuisouder bij aansluit. Daarnaast vind je ook steun bij je collega-gezinshuisouders uit de regio. De jeugdhulporganisatie voorziet een professioneel ondersteuningsteam waar je continu bij terecht kan met al jouw vragen. Dat team biedt ook inhoudelijke ondersteuning bij het uitvoeren van je opdracht.

Als gezinshuisouder krijg je vorming en word je opgenomen in een lerend en ondersteunend netwerk. Je werkt in loondienst van één van de jeugdhulporganisaties die gezinshuizen organiseert. Je werkt daarbij in een statuut van huisarbeider.Je werkt aan het barema B1C volgens het Paritair Comité 319.01, daarbovenop
krijg je een vast supplement + een onkostenvergoeding berekend per kind.

Waar en hoe solliciteren?

Heb je interesse in gezinshuizen? Volg vrijblijvend een infosessie in jouw provincie.
Meer info en inschrijven kan via www.gezinshuizen.be.


De selectie en screening van kandidaat-gezinshuisouders gebeurt via de dienst voor pleegzorg en de jeugdhulporganisaties en is vergelijkbaar met de selectieprocedure van pleeggezinnen.