Ga verder naar de inhoud

Pleegzorggemeenten in Vlaams-Brabant & Brussel

Gemeenten met een hart voor pleegzorg.

Leuven pleegzorggemeenten

Leuven

Op 15 Februari 2018 tekende Leuven als eerste het charter ‘pleegzorggemeente’ in de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. Daarmee gingen zij een duurzaam engagement aan om samen met Pleegzorg Vlaams -Brabant en Brussel actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen. Dankzij haar steun kan Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel zijn werking meer bekend te maken.

Leuven zet pleegzorg op verschillende manieren in de kijker.

Stad Leuven engageert zich:

  • Tot het (gratis) ter beschikking stellen van stadslokalen voor infoavonden;
  • Tot het versterken van de communicatie over pleegzorg (vb. informatie verspreiden over infoavonden voor kandidaat-pleegouders, over ‘Leuven, pleegzorgstad’,...) via de communicatiekanalen van de stad en ermee verbonden vzw's;
  • Tot het opstellen van Kiridou voor Pleegouders. Hier kunnen kandidaat pleegouders gratis baby en kindermateriaal ontlenen.
Halle pleegzorggemeente

Halle

Op 19 september 2018 tekende Halle het charter ‘pleegzorgstad’. Daarmee gingen ook zij het engagement aan om samen met Pleegzorg Vlaams -Brabant te werken aan een gezamenlijk doel: pleegzorg lokaal meer bekend maken en meer gezinnen van Halle warm maken om zich als pleeggezin op te geven.

Als pleegzorgstad zet Halle pleegzorg op verschillende manieren in de kijker. Dat kan via de communicatiekanalen van de stad, of door aanwezigheid op een evenement. Ook stelt de stad lokalen ter beschikking voor infoavonden over pleegzorg.

Meise Pleegzorggemeente

Meise

Op 17 december 2018 kreeg de gemeente Meise het label van Pleegzorggemeente uitgereikt.

Het gemeentebestuur wil pleegzorg in Meise bekend maken op een laagdrempelige manier. Zo wil de gemeente zich engageren om meer kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in de buurt een thuis te bieden

PVBB_pleegzorggemeente Landen

Landen

Sinds 20 januari 2022 mag ook Landen zich ‘pleegzorgstad’ noemen. Hiermee engageert Landen zich om samen met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen en de werking van pleegzorg beter bekend te maken.

Baby op schouders papa

Wat is een pleegzorggemeente?

Een pleegzorggemeente is een gemeente die zorg draagt voor de kwetsbare kinderen/volwassenen in zijn gemeente door enerzijds pleegzorg mee bekend te maken en anderzijds een stimulerend klimaat te bieden aan kandidaat pleegouders.