Ga verder naar de inhoud

Zorgkrediet

24 september 2021

Pleegzorgers die bij de Vlaamse overheid werken kunnen zorgkrediet voor hun pleegkind (tot en met 12 jaar) aanvragen.

Drie kinderen knuffelen lachen

Pleegzorgers die bij de Vlaamse overheid werken kunnen zorgkrediet voor hun pleegkind (tot en met 12 jaar) aanvragen. Dit is te vergelijken met ouderschapsverlof.

Je kan zorgkrediet opnemen in periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden.

Op welk soort verlof heeft een pleegouder recht?

Pleegouderverlof, opvangverlof, zorgkrediet en verlof voor pleegzorgen ... Er bestaan verschillende soorten verlof voor pleegzorgers. Op jeugdrecht.be vind je een handig overzicht.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Pleegzorg Vlaanderen publiceert jaarlijks een jaarverslag. Daarin geven we een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorgaande jaar.

Omstandigheidsverlof - klein verlet

Administratie, Verlofregelingen, Ondersteuning op maat

Leden van het pleeggezin in langdurige pleegzorg kunnen sinds kort gebruik maken van het klein verlet, ook nadat de pleegzorgsituatie formeel gestopt is. Pleegzorgers in kortdurende pleegzorg hebben enkel recht op klein verlet bij overlijden.