Ga verder naar de inhoud

Sparen voor een pleegkind

01 juni 2020

Heel wat pleegzorgers willen hun pleegkind een financieel duwtje in de rug geven voor later. Een rijbewijs, een auto, een huurwaarborg… Het leven is duur. Hoe kan je zorgen dat het kind een reserve ter beschikking heeft?

Tekst: Min Berghmans – vzw SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Een eerste afweging die je moet maken is: zet je geld opzij op naam van het kind of wil je als pleegouder zelf zeggenschap houden over het geld op de rekening?

Een kind kan zelf een spaarrekening openen zodra het kan inschatten wat dat betekent. Het beheer over het geld blijft nochtans bij de ouders, tenzij de ouders het beheer over de goederen van het kind delegeerden aan de pleegouders. Ouders kunnen van de rekening van hun kind geld overschrijven naar een andere rekening. Het kind is ook niet beschermd tegen afhalingen door de ouders. Pas bij meerderjarigheid kan een jongere zijn ouders ter verantwoording roepen – en eventueel ook de bank. Wanneer het gaat om een rekening waar enkel het loon van een studentenjob op wordt gestort, kunnen ouders dat geld niet afhalen.

Voor het openen van een zichtrekening moeten strikt gezien de wettelijke vertegenwoordigers tussenkomen. Zij bepalen ook welke bedragen het kind kan afhalen. Banken gaan daar soms soepeler mee om en staan dan toe dat een jongere zelfstandig een rekening opent, zonder de ouders te informeren.

Een alternatief kan zijn dat de pleegouder een extra rekening opent, op eigen naam, en het pleegkind daarop volmacht geeft. Dan bepaalt de pleegouder hoeveel het pleegkind mag besteden. Nog een mogelijkheid: een rekening in onverdeeldheid openen, samen met het kind, zodat beiden moeten tekenen om een geldopname te kunnen doen. Dat kan ook voor meerderjarige pleegkinderen.

Een derde optie is een rekening met een contractueel derdenbeding. Het geld komt dan pas vrij op een vooraf bepaalde datum of voorwaarde. Als de rekening ook geregistreerd wordt als schenking, kan de pleegouder zelf geen afhalingen meer doen.

Tiener lacht

Sparen of beleggen?

Pleegouders kiezen soms voor een beleggingsproduct op eigen naam, waarbij het geld over langere termijn wordt vastgezet en pas wordt vrijgegeven op een vooraf bepaald moment.

Er kan ook een beleggingsverzekering worden afgesloten met het kind als begunstigde, waarbij de begunstiging achteraf nog kan wijzigen. Mogelijk is het kind, bij overlijden van de pleegouder, daarop erfbelasting verschuldigd.

Kortom: weeg goed af voor welke plannen je een steentje wil bijdragen en pas je financieel product daaraan aan.

Andere interessante artikels

Vakantiekortingen

Ondersteuning op maat, Vrije tijd

Enkele partners geven korting aan pleeggezinnen voor de vakanties die ze organiseren.

Besluitvorming bij een terugkeer naar huis

Ondersteuning op maat

Deze nieuwsbrief bespreekt een Vlaams onderzoek naar de criteria die gebruikt worden door begeleiders bij het nemen van een beslissing over terugkeer naar huis. Daarnaast wordt onderzocht hoe belangrijk deze criteria zijn voor de begeleiders én hoe complex het volgens hen is om deze te beoordelen.