Ga verder naar de inhoud

Pleegzorgverlof

24 september 2021

Hoewel pleegzorgers geen ouderschapsverlof kunnen opnemen tijdens het verblijf van een pleegkind in hun gezin, hebben ze wel recht op pleegzorgverlof.

Momenteel is het pleegzorgverlof vastgelegd op 6 dagen per jaar en per pleeggezin of gastgezin, ongeacht hoeveel pleegkinderen of pleeggasten ze opvangen of ondersteunen. De verlofdagen moeten opgenomen worden voor verplichtingen die voortvloeien uit de pleegzorgplaatsing.

Op de website van de RVA vind je meer uitleg over de wet en over de praktische stappen die pleegzorgers moeten zetten om pleegzorgverlof op te nemen.

Ook federale ambtenaren, Vlaamse (statutaire en contractuele) ambtenaren en Vlaams onderwijspersoneel (vastbenoemd, tijdelijk aangesteld of tot de proeftijd toegelaten) kunnen gebruik maken van het pleegzorgverlof.

Momenteel bestaat er geen pleegzorgverlof voor zelfstandigen.

Behoor je niet tot bovenstaande categorie├źn? Vraag dan zeker na bij je werkgever, sociaal secretariaat of vakbond of je voor pleegzorgverlof in aanmerking komt.

Op welk soort verlof heeft een pleegouder recht?

Er bestaan verschillende soorten verlof voor pleegzorgers. Op jeugdrecht.be vind je een handig overzicht.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Pleegzorg Vlaanderen publiceert jaarlijks een jaarverslag. Daarin geven we een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorgaande jaar.

Omstandigheidsverlof - klein verlet

Administratie, Verlofregelingen, Ondersteuning op maat

Leden van het pleeggezin in langdurige pleegzorg kunnen sinds kort gebruik maken van het klein verlet, ook nadat de pleegzorgsituatie formeel gestopt is. Pleegzorgers in kortdurende pleegzorg hebben enkel recht op klein verlet bij overlijden.