Ga verder naar de inhoud

Pleegzorgverlof

24 september 2021

Hoewel pleegzorgers geen ouderschapsverlof kunnen opnemen tijdens het verblijf van een pleegkind in hun gezin, hebben ze wel recht op pleegzorgverlof.

Momenteel is het pleegzorgverlof vastgelegd op 6 dagen per jaar en per pleeggezin of gastgezin, ongeacht hoeveel pleegkinderen of pleeggasten ze opvangen of ondersteunen. De verlofdagen moeten opgenomen worden voor verplichtingen die voortvloeien uit de pleegzorgplaatsing.

Op de website van de RVA vind je meer uitleg over de wet en over de praktische stappen die pleegzorgers moeten zetten om pleegzorgverlof op te nemen.

Ook federale ambtenaren, Vlaamse (statutaire en contractuele) ambtenaren en Vlaams onderwijspersoneel (vastbenoemd, tijdelijk aangesteld of tot de proeftijd toegelaten) kunnen gebruik maken van het pleegzorgverlof.

Momenteel bestaat er geen pleegzorgverlof voor zelfstandigen.

Behoor je niet tot bovenstaande categorieën? Vraag dan zeker na bij je werkgever, sociaal secretariaat of vakbond of je voor pleegzorgverlof in aanmerking komt.

Op welk soort verlof heeft een pleegouder recht?

Er bestaan verschillende soorten verlof voor pleegzorgers. Op jeugdrecht.be vind je een handig overzicht.

Andere interessante artikels

Covid-19: boostervaccins voor pleegkinderen

Administratie, Ondersteuning op maat

Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar krijgen in Vlaanderen de kans om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Opvoeden met een ‘traumabril’

Opvoeden

Pleegkinderen hebben dikwijls al op jonge leeftijd heel wat meegemaakt, ook traumatische ervaringen. Wat is een trauma? Welke impact heeft dat? En hoe kunnen we daar best mee omgaan?