Ga verder naar de inhoud

Pleegzorgverlof

24 september 2021

Hoewel pleegzorgers geen ouderschapsverlof kunnen opnemen tijdens het verblijf van een pleegkind in hun gezin, hebben ze wel recht op pleegzorgverlof.

Momenteel is het pleegzorgverlof vastgelegd op 6 dagen per jaar en per pleeggezin of gastgezin, ongeacht hoeveel pleegkinderen of pleeggasten ze opvangen of ondersteunen. De verlofdagen moeten opgenomen worden voor verplichtingen die voortvloeien uit de pleegzorgplaatsing.

Op de website van de RVA vind je meer uitleg over de wet en over de praktische stappen die pleegzorgers moeten zetten om pleegzorgverlof op te nemen.

Ook federale ambtenaren, Vlaamse (statutaire en contractuele) ambtenaren en Vlaams onderwijspersoneel (vastbenoemd, tijdelijk aangesteld of tot de proeftijd toegelaten) kunnen gebruik maken van het pleegzorgverlof.

Momenteel bestaat er geen pleegzorgverlof voor zelfstandigen.

Behoor je niet tot bovenstaande categorie├źn? Vraag dan zeker na bij je werkgever, sociaal secretariaat of vakbond of je voor pleegzorgverlof in aanmerking komt.

Andere interessante artikels

Ondersteuningsbehoeften en tevredenheid van Vlaamse pleegouders

Ondersteuning op maat, Opvoeden

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van pleegouders?

Hoe tevreden zijn pleegouders?

Hier een zicht op krijgen is belangrijk omdat hoge ondersteuningsbehoeften en een lage tevredenheid van pleegouders geassocieerd zijn met het voortijdig ongepland aflopen van plaatsingen om negatieve redenen (breakdown).

Vakantiekortingen

Ondersteuning op maat, Vrije tijd

Enkele partners geven korting aan pleeggezinnen voor de vakanties die ze organiseren.