Ga verder naar de inhoud

Ouderschapsverlof

24 september 2021

Pleegzorgers kunnen momenteel geen aanspraak maken op het ouderschapsverlof.

Samen met de Gezinsbond en de Vlaamse Vereniging Pleegzorg (VVP) dringt Pleegzorg Vlaanderen erop aan dat ook pleegzorgers recht zouden krijgen op ouderschapsverlof.

Er liggen enkele wetsvoorstellen voor bespreking in de Kamer. We houden je op de hoogte van wijzigingen.

Op welk soort verlof heeft een pleegouder recht?

Pleegouderverlof, opvangverlof, zorgkrediet en verlof voor pleegzorgen ... Er bestaan verschillende soorten verlof voor pleegzorgers. Op jeugdrecht.be vind je een handig overzicht.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Pleegzorg Vlaanderen publiceert jaarlijks een jaarverslag. Daarin geven we een overzicht van onze activiteiten tijdens het voorgaande jaar.

Omstandigheidsverlof - klein verlet

Administratie, Verlofregelingen, Ondersteuning op maat

Leden van het pleeggezin in langdurige pleegzorg kunnen sinds kort gebruik maken van het klein verlet, ook nadat de pleegzorgsituatie formeel gestopt is. Pleegzorgers in kortdurende pleegzorg hebben enkel recht op klein verlet bij overlijden.