Ga verder naar de inhoud

Omstandigheidsverlof - klein verlet

24 september 2021

Pleegzorgers kunnen momenteel geen gebruik maken van de algemene regels m.b.t. klein verlet. De enige uitzondering hierbij is in het geval van een overlijden.

De werkgever beslist

Sommige werkgevers laten klein verlet (bv. bij communiefeest of feest van de vrijzinnigheid) toe. Dat kan expliciet gebeuren (in bv. het Arbeidsreglement) of impliciet. Vraag dus zeker eens na bij je werkgever, sociaal secretariaat of vakbond of je voor klein verlet in aanmerking komt.

Overlijden van een pleegkind

Bij het overlijden van een pleegkind heb je als pleegouder wel recht op klein verlet.

Langdurige pleegzorg

Verblijft een kind langer dan 6 maanden in het pleeggezin? Dan heb je als pleegzorger, echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner recht op 10 dagen klein verlet. Daarvan kiest de werknemer 3 dagen tussen de dag van overlijden en de dag van de begrafenis. De resterende 7 dagen kan je opnemen binnen het jaar na de dag van overlijden.

Kortdurende pleegzorg

Verblijft een kind minder dan 6 maanden in het pleeggezin? Dan heb je als pleegzorger, echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner recht op 1 dag klein verlet op de dag van de begrafenis.

Overlijden van een pleegouder

Was je als kind in een langdurige plaatsing in een pleeggezin, dan heb je recht op klein verlet bij het overlijden van je pleegvader of pleegmoeder. Je hebt in dat geval recht op 3 dagen die je zelf kan kiezen, tussen de dag van overlijden en de dag van de begrafenis. De resterende 7 dagen kan je opnemen binnen het jaar na de dag van overlijden.

Andere interessante artikels

Ervaringen van geëvacueerde kinderen over pleegzorg

Ondersteuning op maat

Wat kan de geschiedenis ons leren over pleegzorg van geëvacueerde kinderen?

In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van ‘Unveiling the War Child Syndrome: Finnish War Children's Experiences of the Evacuation to Sweden during WWII From a Lifetime Perspective (Heilala & Santavirta, 2016) ’ waarin een gelijkaardige migratiegolf van Finse kinderen naar Zweden beschreven wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van bestandpleegzorgers die Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV) opvangen?

Opvoeden

Wat zijn de ondersteuningsnoden van bestandspleegzorgers die voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV) zorgen?

Aan 30 bestandspleegzorgers werd volgende vraag gesteld: ‘Wat heb jij nodig om een goede pleegzorger te zijn voor NBMV?’.

Acht groepen ondersteuningsbehoeften werden onderscheiden.