Ga verder naar de inhoud

Kenmerken van succesvolle pleeggezinnen

13 oktober 2021

Deze nieuwsbrief bespreekt een recent onderzoek bij pleegzorgbegeleiders naar de kenmerken van succesvolle pleeggezinnen.

Aan 97 pleegzorgbegeleiders werd gevraagd aan te geven wat naar hun mening kenmerken zijn van succesvolle pleeggezinnen. Er werden 60 kenmerken genoemd, die vervolgens door pleegzorgbegeleiders werden gegroepeerd en gescoord naar belangrijkheid. Alle kenmerken werden gebundeld tot 8 groepen.

De nieuwsbrief is een samenvatting van het artikel Van Holen, F., Geys, L., West, D., Gypen, L., & Vanderfaeillie, J. (2019). Characteristics of successful foster families according to Flemish foster care workers. Children and Youth Services Review, 107, 104519.

Uitval van pleegouders

Het Kenniscentrum Pleegzorg maakte ook een nieuwsbrief over uitval van pleegouders.

Andere interessante artikels

Jaarverslag Pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg in cijfers

Elk jaar blikken we in ons jaarbeeld terug op het afgelopen werkjaar.

Pleegzorgvergoeding

Administratie, Geld, Ondersteuning op maat

Pleegzorgers hebben recht op een kostenvergoeding.