Ga verder naar de inhoud

Kenmerken van succesvolle pleeggezinnen

13 oktober 2021

Deze nieuwsbrief bespreekt een recent onderzoek bij pleegzorgbegeleiders naar de kenmerken van succesvolle pleeggezinnen.

Aan 97 pleegzorgbegeleiders werd gevraagd aan te geven wat naar hun mening kenmerken zijn van succesvolle pleeggezinnen. Er werden 60 kenmerken genoemd, die vervolgens door pleegzorgbegeleiders werden gegroepeerd en gescoord naar belangrijkheid. Alle kenmerken werden gebundeld tot 8 groepen.

De nieuwsbrief is een samenvatting van het artikel Van Holen, F., Geys, L., West, D., Gypen, L., & Vanderfaeillie, J. (2019). Characteristics of successful foster families according to Flemish foster care workers. Children and Youth Services Review, 107, 104519.

Uitval van pleegouders

Het Kenniscentrum Pleegzorg maakte ook een nieuwsbrief over uitval van pleegouders.

Andere interessante artikels

Covid-19: boostervaccins voor pleegkinderen

Administratie, Ondersteuning op maat

Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar krijgen in Vlaanderen de kans om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.

Opvoeden met een ‘traumabril’

Opvoeden

Pleegkinderen hebben dikwijls al op jonge leeftijd heel wat meegemaakt, ook traumatische ervaringen. Wat is een trauma? Welke impact heeft dat? En hoe kunnen we daar best mee omgaan?